Ce cuvinte au ultima silabă cai

Cuvinte care au ultima silabă "cai":

abdicai = ab-di-cái
abjudecai = ab-ju-de-cái
aburcai = a-bur-cái
acetificai = a-ce-ti-fi-cái
acidificai = a-ci-di-fi-cái
adjudecai = ad-ju-de-cái
adulmecai = a-dul-me-cái
afurcai = a-fur-cái
alambicai = a-lam-bi-cái
alocai = a-lo-cái
alunecai = a-lu-ne-cái
ambarcai = am-bar-cái
ambuscai = am-bus-cái
amestecai = a-mes-te-cái
amplificai = am-pli-fi-cái
andocai = an-do-cái
apicai = a-pi-cái
aplecai = a-ple-cái
aplicai = a-pli-cái
apucai = a-pu-cái
arcai = ar-cái
aruncai = a-run-cái
asecai = a-se-cái
astrucai = a-stru-cái
atacai = a-ta-cái
autentificai = a-u-ten-ti-fi-cái
autocriticai = a-u-to-cri-ti-cái
autodemascai = a-u-to-de-mas-cái
autodiagnosticai = a-u-to-diag-nos-ti-cái
autoeducai = a-u-to-e-du-cái
autoverificai = a-u-to-ve-ri-fi-cái
băşicai = bă-şi-cái
beatificai = be-a-ti-fi-cái
bifurcai = bi-fur-cái
bivuacai = bi-vu-a-cái
blocai = blo-cái
bodicecai = bo-di-ce-cái
bonificai = bo-ni-fi-cái
bracai = bra-cái
bruscai = brus-cái
bulbucai = bul-bu-cái
bursucai = bur-su-cái
cai = cai
călcai = căl-cái
calcificai = cal-ci-fi-cái
calificai = ca-li-fi-cái
caricai = ca-ri-cái
căscai = căs-cái
cauciucai = ca-u-ciu-cái
caustificai = ca-us-ti-fi-cái
cercai = cer-cái
certificai = cer-ti-fi-cái
cineficai = ci-ne-fi-cái
clacai = cla-cái
clarificai = cla-ri-fi-cái
clasificai = cla-si-fi-cái
cocsificai = coc-si-fi-cái
codificai = co-di-fi-cái
complexificai = com-ple-xi-fi-cái
complicai = com-pli-cái
comunicai = co-mu-ni-cái
confiscai = con-fis-cái
contraatacai = con-tra-a-ta-cái
contraindicai = con-tra-in-di-cái
convocai = con-vo-cái
cornificai = cor-ni-fi-cái
cracai = cra-cái
crâşcai = crâş-cái
criticai = cri-ti-cái
cronicai = cro-ni-cái
crucificai = cru-ci-fi-cái
cuantificai = cuan-ti-fi-cái
culcai = cul-cái
cuminecai = cu-mi-ne-cái
debarcai = de-bar-cái
deblocai = de-blo-cái
decalcai = de-cal-cái
decalcificai = de-cal-ci-fi-cái
decodificai = de-co-di-fi-cái
decorticai = de-cor-ti-cái
dedicai = de-di-cái
defalcai = de-fal-cái
defalsificai = de-fal-si-fi-cái
defecai = de-fe-cái
degazificai = de-ga-zi-fi-cái
degelificai = de-ge-li-fi-cái
deificai = de-i-fi-cái
dejucai = de-ju-cái
demarcai = de-mar-cái
demascai = de-mas-cái
demistificai = de-mis-ti-fi-cái
demitificai = de-mi-ti-fi-cái
demultiplicai = de-mul-ti-pli-cái
denazificai = de-na-zi-fi-cái
denitrificai = de-ni-tri-fi-cái
densificai = den-si-fi-cái
dereticai = de-re-ti-cái
derocai = de-ro-cái
descălcai = des-căl-cái
descălecai = des-că-le-cái
0.009s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite