Ce cuvinte au ultima silabă e

Cuvinte care au ultima silabă "e":

abagerie = a-ba-ge-rí-e
abaţie = a-ba-ţí-e
abazie = a-ba-zí-e
abdominalgie = ab-do-mi-nal-gí-e
abducţie = ab-dúc-ţi-e
aberaţie = a-be-rá-ţi-e
abietacee = a-bi-e-ta-cé-e
abietinee = a-bi-e-ti-né-e
abiologie = a-bio-lo-gí-e
abiotrofie = a-bi-o-tro-fí-e
abitaţie = a-bi-tá-ţi-e
abjecţie = ab-jéc-ţi-e
abjuraţie = ab-ju-rá-ţi-e
ablactaţie = a-blac-tá-ţi-e
ablefarie = a-ble-fa-rí-e
ablepsie = a-blep-sí-e
ablutomanie = a-blu-to-ma-ní-e
abnegaţie = ab-ne-gá-ţi-e
aboliţie = a-bo-lí-ţi-e
abrahie = a-bra-hí-e
abreacţie = a-breác-ţi-e
abreviaţie = a-bre-vi-á-ţi-e
abrevie = a-bre-vi-é
abrogaţie = a-bro-gá-ţi-e
abrogaţie = ab-ro-gá-ţi-e (struct.)
absintomanie = ab-sin-to-ma-ní-e
absolutorie = ab-so-lu-tó-ri-e
absorbţie = ab-sórb-ţi-e
abstracţie = ab-strác-ţi-e
abstracţie = abs-trác-ţi-e (struct.)
abulie = a-bu-lí-e
academie = a-ca-de-mí-e
acalculie = a-cal-cu-lí-e
acalmie = a-cal-mí-e
acantacee = a-can-ta-cé-e
acantologie = a-can-to-lo-gí-e
acarologie = a-ca-ro-lo-gí-e
acatafazie = a-ca-ta-fa-zí-e
acatagrafie = a-ca-ta-gra-fí-e
acatalepsie = a-ca-ta-lep-sí-e
acceleraţie = ac-ce-le-rá-ţi-e
accentuaţie = ac-cen-tu-á-ţi-e
acceptaţie = ac-cep-tá-ţi-e
accepţie = ac-cép-ţi-e
accesorie = ac-ce-só-ri-e
accidentologie = ac-ci-den-to-lo-gí-e
acefalie = a-ce-fa-lí-e
aceracee = a-ce-ra-cé-e
acetonemie = a-ce-to-ne-mí-e
acetonemie = a-ce-ton-e-mí-e (struct.)
acetonurie = a-ce-to-nu-rí-e
acetonurie = a-ce-ton-u-rí-e (struct.)
achilie = a-chi-lí-e
achinezie = a-chi-ne-zí-e
achiziţie = a-chi-zí-ţi-e
acianopsie = a-ci-an-op-sí-e (struct.)
acianopsie = a-ci-a-nop-sí-e
acidimetrie = a-ci-di-me-trí-e
acidofilie = a-ci-do-fi-lí-e
aclamaţie = a-cla-má-ţi-e
acluofobie = a-clu-o-fo-bí-e
acmee = ac-mé-e
acnee = ac-né-e
acolie = a-co-lí-e
acologie = a-co-lo-gí-e
acomodaţie = a-co-mo-dá-ţi-e
acompanie = a-com-pa-ni-é
acondroplazie = a-con-dro-pla-zí-e
acorie = a-co-rí-e
acribie = a-cri-bí-e
acribologie = a-cri-bo-lo-gí-e
acridologie = a-cri-do-lo-gí-e
acrie = a-crí-e
acrimonie = a-cri-mo-ní-e
acrinie = a-cri-ní-e
acrobaţie = a-cro-ba-ţí-e
acrocefalie = a-cro-ce-fa-lí-e
acrofobie = a-cro-fo-bí-e
acrofonie = a-cro-fo-ní-e
acromanie = a-cro-ma-ní-e
acromanţie = a-cro-man-ţí-e
acromatopsie = a-cro-mat-op-sí-e (struct.)
acromatopsie = a-cro-ma-top-sí-e
acromegalie = a-cro-me-ga-lí-e
acromicrie = a-cro-mi-crí-e
acromie = a-cro-mí-e
acronie = a-cro-ní-e
acronimie = a-cro-ni-mí-e
acroparestezie = a-cro-pa-res-te-zí-e
acroparestezie = a-cro-par-es-te-zí-e (struct.)
acropatie = a-cro-pa-tí-e
acropatologie = a-cro-pa-to-lo-gí-e
actinie = ac-tí-ni-e
actinobiologie = ac-ti-no-bio-lo-gí-e
actinografie = ac-ti-no-gra-fí-e
actinometrie = ac-ti-no-me-trí-e
actinoterapie = ac-ti-no-te-ra-pí-e
actorie = ac-to-rí-e
aculalie = a-cu-la-lí-e
aculturaţie = a-cul-tu-rá-ţi-e
0.117s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite