Ce cuvinte au ultima silabă iei

Cuvinte care au ultima silabă "iei":

acioaiei = a-ci-oá-iei
apăraiei = a-pă-rá-iei
babaiei = ba-bá-iei
bălăiei = bă-lă-iéi
bunăvoiei = bu-nă-vó-iei
cârâiei = câ-rấ-iei
cârceiei = câr-cé-iei
chehaiei = che-há-iei
colbăraiei = col-bă-rá-iei
comisoaiei = co-mi-soá-iei
crăiei = cră-íei
crengăraiei = cren-gă-rá-iei
desmografieiiei = des-mo-gra-fíe-i-iei
diagrafieiiei = di-a-gra-fíe-i-iei
difracţieiiei = di-frac-ţíe-i-iei
distensieiiei = dis-ten-sí-e-i-iei
doftoroaiei = dof-to-roá-iei
droaiei = droá-iei
dumnezeiei = dum-ne-zé-iei
efracţieiiei = e-frac-ţíe-i-iei
flăcăraiei = flă-că-rá-iei
fleşcăraiei = fleş-că-rá-iei
fluorimetrieiiei = flu-o-ri-me-tríe-i-iei
fracţieiiei = frac-ţí-e-i-iei
fumăraiei = fu-mă-rá-iei
găzdoaiei = găz-doá-iei
gemăţieiiei = ge-mă-ţíe-i-iei
giraviaţieiiei = gir-a-vi-a-ţíe-i-iei
glodăraiei = glo-dă-rá-iei
gruiei = grú-iei
hălălaiei = hă-lă-lá-iei
hărhălaiei = hăr-hă-lá-iei
holteiei = hol-te-íei
iei = iei (v.prez.)
lăcăraiei = lă-că-rá-iei
mamaiei = ma-má-iei
nătărăiei = nă-tă-ră-íei
nogaiei = no-gá-iei
osmanlâiei = os-man-lấ-iei
pagaiei = pa-gá-iei
pântecăraiei = pân-te-că-rá-iei
papaiei = pa-pá-iei
paranoiei = pa-ra-nó-iei
prăfăraiei = pră-fă-rá-iei
preiei = pre-iéi
proligeraţieiiei = pro-li-ge-rá-ţi-é-i-iei
protopopoaiei = pro-to-po-poá-iei
psihoanalgezieiiei = psi-ho-a-nal-ge-zíe-i-iei
râiei = rấ-iei
reiei = re-iéi
soiei = só-iei
stufăraiei = stu-fă-rá-iei
tămâiei = tă-mấ-iei
tataiei = ta-tá-iei
tâţoaiei = tâţ-oá-iei
ţigaiei = ţi-gá-iei
tuiei = tú-iei
vântăraiei = vân-tă-rá-iei
vătuiei = vă-tú-iei
viermăraiei = vier-mă-rá-iei
zeiei = zé-iei
zmeoaiei = zme-oá-iei
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite