Ce cuvinte au ultima silabă ii

Cuvinte care au ultima silabă "ii":

abagiii = a-ba-gí-ii
abţiguii = ab-ţi-gu-íi
achiii = a-chí-ii
achingiii = a-chin-gí-ii
aculeii = a-cu-lé-ii
afluii = a-flu-íi
ageamiii = a-gea-mí-ii
aghesmuii = a-ghes-mu-íi
agrăii = a-gră-íi
aheii = a-hé-ii
aii = á-ii
albiii = al-bi-íi
albinăreii = al-bi-nă-ré-ii
alcătuii = al-că-tu-íi
aleii = a-lé-ii
altoii = al-to-íi
aluneii = a-lu-né-ii
amfiteriii = am-fi-té-ri-ii
antieroii = an-tie-ró-ii
antracoteriii = an-tra-co-té-ri-ii
apreţuii = a-pre-ţu-íi
arcuii = ar-cu-íi
ardeii = ar-dé-ii
arestuii = a-res-tu-íi
argăţeii = ar-gă-ţé-ii
argintuii = ar-gin-tu-íi
arhiereii = ar-hi-e-ré-ii
armăşeii = ar-mă-şé-ii
arnăuţeii = ar-nă-u-ţé-ii
asemuii = a-se-mu-íi
ateii = a-té-ii
atribuii = a-tri-bu-íi
auii = a-u-íi
auşeii = a-u-şé-ii
autoatribuii = a-u-to-a-tri-bu-íi
autobiciuii = a-u-to-bi-ciu-íi
autoinstruii = a-u-to-in-stru-íi
automacaragiii = a-u-to-ma-ca-ra-gí-ii
avocăţeii = a-vo-că-ţé-ii
babiruseii = ba-bi-rú-se-ii
baboii = ba-bó-ii
băboii = bă-bó-ii
bâcâii = bâ-câ-íi
băciuii = bă-ciu-íi
bădădăii = bă-dă-dă-íi
băieţeii = bă-ie-ţé-ii
băieţoii = bă-ie-ţó-ii
bâiguii = bâi-gu-íi
băii = bă-íi (v.perf.s.)
băii = bắ-ii (s.)
băiţuii = băi-ţu-íi
bâjbâii = bâj-bâ-íi
bălălăii = bă-lă-lă-íi
bălăngăii = bă-lăn-gă-íi
bâlbâii = bâl-bâ-íi
băloşeii = bă-lo-şé-ii
bâltâcâii = bâl-tâ-câ-íi
bănănăii = bă-nă-nă-íi
bântuii = bân-tu-íi
bănuii = bă-nu-íi
bănuţeii = bă-nu-ţé-ii
baraboii = ba-ra-bó-ii
bârâii = bâ-râ-íi
bărbăţeii = băr-bă-ţé-ii
barcagiii = bar-ca-gí-ii
bărduii = băr-du-íi
bârnuii = bâr-nu-íi
bărzoii = băr-zó-ii
basmangiii = bas-man-gí-ii
bâţâii = bâ-ţâ-íi
bătăii = bă-tắ-ii
bătrâneii = bă-trâ-né-ii
bâzâii = bâ-zâ-íi
bâzoii = bâ-zó-ii
behăii = be-hă-íi
beii = bé-ii
beilerbeii = bei-ler-bé-ii
benchetuii = ben-che-tu-íi
berbeceii = ber-be-cé-ii
beşliii = beş-lí-ii
bibiloii = bi-bi-ló-ii
biciuii = bi-ciu-íi
bidiviii = bi-di-ví-ii
biliargiii = bi-li-ar-gí-ii
binagiii = bi-na-gí-ii
binevoii = bi-ne-vo-íi
binişliii = bi-niş-lí-ii
birăii = bi-rắ-ii
biruii = bi-ru-íi
bizuii = bi-zu-íi
blănuii = blă-nu-íi
blehăii = ble-hă-íi
boboceii = bo-bo-cé-ii
bobotăii = bo-bo-tắ-ii
bocceagiii = boc-cea-gí-ii
bodârlăii = bo-dâr-lắ-ii
boiangiii = bo-ian-gí-ii
boii = bo-íi (v.perf.s.)
boii = bó-ii (s.)
boldeii = bol-dé-ii
0.022s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite