Ce cuvinte au ultima silabă nai

Cuvinte care au ultima silabă "nai":

abandonai = a-ban-do-nái
abonai = a-bo-nái
achiziţionai = a-chi-zi-ţi-o-nái
acţionai = ac-ţi-o-nái
adiţionai = a-di-ţi-o-nái
adunai = a-du-nái
afânai = a-fâ-nái
afecţionai = a-fec-ţio-nái
afinai = a-fi-nái
aglutinai = a-glu-ti-nái
agresionai = a-gre-sio-nái
ajunai = a-ju-nái
alienai = a-li-e-nái
alinai = a-li-nái
alternai = al-ter-nái
aluvionai = a-lu-vio-nái
aluzionai = a-lu-zio-nái
amânai = a-mâ-nái
amarinai = a-ma-ri-nái
ambiţionai = am-bi-ţi-o-nái
amuşinai = a-mu-şi-nái
angrenai = an-gre-nái
aninai = a-ni-nái
antrenai = an-tre-nái
aplanai = a-pla-nái
aprovizionai = a-pro-vi-zi-o-nái
asanai = a-sa-nái
aşarnai = a-şar-nái
asasinai = a-sa-si-nái
ascensionai = as-cen-sio-nái
asemănai = a-se-mă-nái
asezonai = a-se-zo-nái
asignai = a-sig-nái
atârnai = a-târ-nái
atenţionai = a-ten-ţio-nái
autoaprovizionai = a-u-to-a-pro-vi-zio-nái
autodeterminai = a-u-to-de-ter-mi-nái
autoexaminai = a-u-to-e-xa-mi-nái
autoguvernai = a-u-to-gu-ver-nái
autoiluzionai = a-u-to-i-lu-zio-nái
autoperfecţionai = a-u-to-per-fec-ţi-o-nái
autosugestionai = a-u-to-su-ges-ti-o-nái
autovaccinai = a-u-to-vac-ci-nái
badijonai = ba-di-jo-nái
badinai = ba-di-nái
balonai = ba-lo-nái
bazonai = ba-zo-nái
betonai = be-to-nái
blazonai = bla-zo-nái
bobinai = bo-bi-nái
bornai = bor-nái
braconai = bra-co-nái
brunai = bru-nái
bulonai = bu-lo-nái
butonai = bu-to-nái
căinai = că-i-nái
calaminai = ca-la-mi-nái
calcinai = cal-ci-nái
cangrenai = can-gre-nái
cantonai = can-to-nái
capitonai = ca-pi-to-nái
caponai = ca-po-nái
carenai = ca-re-nái
carminai = car-mi-nái
cartonai = car-to-nái
căşunai = că-şu-nái
cauţionai = cau-ţio-nái
celofanai = ce-lo-fa-nái
cesionai = ce-si-o-nái
chestionai = ches-ti-o-nái
cinai = ci-nái
clătinai = clă-ti-nái
claxonai = cla-xo-nái
clonai = clo-nái
colaţionai = co-la-ţi-o-nái
colecţionai = co-lec-ţi-o-nái
colodionai = co-lo-dio-nái
combinai = com-bi-nái
comisionai = co-mi-si-o-nái
compasionai = com-pa-sio-nái
competiţionai = com-pe-ti-ţio-nái
concesionai = con-ce-si-o-nái
concluzionai = con-clu-zio-nái
concreţionai = con-cre-ţi-o-nái
condamnai = con-dam-nái
condiţionai = con-di-ţi-o-nái
confecţionai = con-fec-ţi-o-nái
confinai = con-fi-nái
confuzionai = con-fu-zio-nái
congestionai = con-ges-ti-o-nái
conglutinai = con-glu-ti-nái
consemnai = con-sem-nái
consternai = con-ster-nái
consunai = con-su-nái
contagionai = con-ta-gio-nái
contaminai = con-ta-mi-nái
contorsionai = con-tor-si-o-nái
contraminai = con-tra-mi-nái
contrasemnai = con-tra-sem-nái
conturnai = con-tur-nái
0.029s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite