Ce cuvinte au ultima silabă ta

Cuvinte care au ultima silabă "ta":

abilita = a-bi-li-tá
ablacta = a-blac-tá
aboliţionista = a-bo-li-ţio-nís-ta
abonata = a-bo-ná-ta
absenta = ab-sen-tá
absolutista = ab-so-lu-tís-ta
absolventa = ab-sol-vén-ta
abstinenta = ab-sti-nén-ta
abstracţionista = ab-strac-ţio-nís-ta
academista = a-ca-de-mís-ta
acanta = a-cán-ta
acaparanta = a-ca-pa-rán-ta
acarinata = a-ca-ri-ná-ta
accepta = ac-cep-tá
accidenta = ac-ci-den-tá
aceasta = a-ceás-ta
acesta = a-cés-ta
achita = a-chi-tá
aclimata = a-cli-ma-tá
acolita = a-co-lí-ta
aconta = a-con-tá
acordanta = a-cor-dán-ta
acordeonista = a-cor-de-o-nís-ta
acosta = a-cos-tá
acotiledonata = a-co-ti-le-do-ná-ta
acredita = a-cre-di-tá
acrobata = a-cro-bá-ta
acta = ác-ta
activista = ac-ti-vís-ta
acuarelista = a-cua-re-lís-ta
acupuncturista = a-cu-punc-tu-rís-ta
acuzata = a-cu-zá-ta
acvarista = ac-va-rís-ta
acvatinta = ac-va-tín-ta
adamita = a-da-mí-ta
adamsita = a-dam-sí-ta
adapta = a-dap-tá
adăsta = a-dăs-tá
adenita = a-de-ní-ta
adenoidita = a-de-no-i-dí-ta
adiabata = a-di-a-bá-ta
admonesta = ad-mo-nes-tá
adnota = ad-no-tá
adolescenta = a-do-les-cén-ta
adopta = a-dop-tá
adresanta = a-dre-sán-ta
adunata = a-du-ná-ta
aeromodelista = a-e-ro-mo-de-lís-ta
aeronauta = a-e-ro-na-ú-ta
afacerista = a-fa-ce-rís-ta
afecta = a-fec-tá
afinata = a-fi-ná-ta
afişeta = a-fi-şé-ta
afreta = a-fre-tá
africanista = a-fri-ca-nís-ta
africata = a-fri-cá-ta
afronta = a-fron-tá
afrunta = a-frun-tá
afta = áf-ta
agata = a-gá-ta
agenta = a-gén-ta
agiota = a-gi-o-tá
agita = a-gi-tá
agnata = ag-ná-ta
agonisita = a-go-ni-sí-ta
agrementa = a-gre-men-tá
agrochimista = a-gro-chi-mís-ta
aiasta = a-iás-ta
aiepta = a-iep-tá
aiesta = a-iés-ta
aista = a-ís-ta
ajusta = a-jus-tá
ajuta = a-ju-tá
alăpta = a-lăp-tá
alarmista = a-lar-mís-ta
albgardista = al-bgar-dís-ta
albgardista = alb-gar-dís-ta (struct.)
alerta = a-ler-tá (v.inf./v.imperf.)
alerta = a-lér-ta (s.)
algebrista = al-ge-brís-ta
alienista = a-li-e-nís-ta
alimenta = a-li-men-tá
alinta = a-lin-tá
alivanta = a-li-ván-ta
aloglota = a-lo-gló-ta
alpinista = al-pi-nís-ta
alta = ál-ta
altista = al-tís-ta
alveolita = al-ve-o-lí-ta
amaneta = a-ma-ne-tá
amanta = a-mán-ta
ambeta = am-be-tá
americanista = a-me-ri-ca-nís-ta
amforeta = am-fo-ré-ta
amianta = a-mi-án-ta
amiezita = a-mi-e-zí-ta
amigdalita = a-mig-da-lí-ta
amniota = am-ni-ó-ta
amoreta = a-mo-ré-ta
amploaiata = am-ploa-iá-ta
0.037s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite