Ce cuvinte au ultima silabă trul

Cuvinte care au ultima silabă "trul":

aberometrul = a-be-ro-mé-trul
absorbţiometrul = ab-sorb-ţio-mé-trul
accelerometrul = ac-ce-le-ro-mé-trul
acetimetrul = a-ce-ti-mé-trul
acidimetrul = a-ci-di-mé-trul
acomodometrul = a-co-mo-do-mé-trul
actinometrul = ac-ti-no-mé-trul
acumetrul = a-cu-mé-trul
aerofiltrul = a-e-ro-fíl-trul
aerometrul = a-e-ro-mé-trul
agestrul = a-gés-trul
alabastrul = a-la-bás-trul
albastrul = al-bás-trul
albuminometrul = al-bu-mi-no-mé-trul
alcalimetrul = al-ca-li-mé-trul
alcoolmetrul = al-co-ol-mé-trul
aleurometrul = a-leu-ro-mé-trul
algezimetrul = al-ge-zi-mé-trul
altimetrul = al-ti-mé-trul
altitelemetrul = al-ti-te-le-mé-trul
ambidextrul = am-bi-déx-trul
amfiteatrul = am-fi-teá-trul
ampermetrul = am-per-mé-trul
amperormetrul = am-pe-ror-mé-trul
amperormetrul = am-per-or-mé-trul (struct.)
ancestrul = an-cés-trul
anemometrul = a-ne-mo-mé-trul
anestezimetrul = a-nes-te-zi-mé-trul
angelolatrul = an-ge-lo-lá-trul
anticentrul = an-ti-cén-trul
antiteatrul = an-ti-teá-trul
antropolatrul = an-tro-po-lá-trul
antropometrul = an-tro-po-mé-trul
apertometrul = a-per-to-mé-trul
apocentrul = a-po-cén-trul
apometrul = a-po-mé-trul
arbitrul = ar-bí-trul
ardometrul = ar-do-mé-trul
areometrul = a-re-o-mé-trul
areopicnometrul = a-re-o-pic-no-mé-trul
argentometrul = ar-gen-to-mé-trul
aritmometrul = a-rit-mo-mé-trul
astigmometrul = as-tig-mo-mé-trul
astrofotometrul = a-stro-fo-to-mé-trul
astrometrul = a-stro-mé-trul
astrul = ás-trul
atmidometrul = at-mi-do-mé-trul
audiometrul = a-u-di-o-mé-trul
austrul = a-ús-trul
auxometrul = au-xo-mé-trul
axiometrul = a-xi-o-mé-trul
axometrul = a-xo-mé-trul
axonometrul = a-xo-no-mé-trul
azotimetrul = a-zo-ti-mé-trul
azotometrul = a-zo-to-mé-trul
balastrul = ba-lás-trul
balustrul = ba-lús-trul
baratrometrul = ba-ra-tro-mé-trul
barhidrometrul = bar-hi-dro-mé-trul
baricentrul = ba-ri-cén-trul
barimetrul = ba-ri-mé-trul
barometrul = ba-ro-mé-trul
barotermometrul = ba-ro-ter-mo-mé-trul
batimetrul = ba-ti-mé-trul
batireometrul = ba-ti-re-o-mé-trul
batometrul = ba-to-mé-trul
bimestrul = bi-més-trul
biocenometrul = bio-ce-no-mé-trul
biodozimetrul = bio-do-zi-mé-trul
biofiltrul = bi-o-fíl-trul
biometrul = bio-mé-trul
bolometrul = bo-lo-mé-trul
bronhometrul = bron-ho-mé-trul
buiestrul = bu-iés-trul
butirometrul = bu-ti-ro-mé-trul
cadastrul = ca-dás-trul
cadenţmetrul = ca-den-ţmé-trul
calcimetrul = cal-ci-mé-trul
calorimetrul = ca-lo-ri-mé-trul
campimetrul = cam-pi-mé-trul
candelmetrul = can-del-mé-trul
cantitometrul = can-ti-to-mé-trul
capacimetrul = ca-pa-ci-mé-trul
căpăstrul = că-pắs-trul
capelmaistrul = ca-pel-máis-trul
capilarmetrul = ca-pi-lar-mé-trul
carbometrul = car-bo-mé-trul
cartometrul = car-to-mé-trul
castrul = cás-trul
catadioptrul = ca-ta-di-óp-trul
catatermometrul = ca-ta-ter-mo-mé-trul
catetometrul = ca-te-to-mé-trul
catometrul = ca-to-mé-trul
cavernometrul = ca-ver-no-mé-trul
cefalometrul = ce-fa-lo-mé-trul
ceilometrul = cei-lo-mé-trul
celerimetrul = ce-le-ri-mé-trul
celometrul = ce-lo-mé-trul
centilitrul = cen-ti-lí-trul
centimetrul = cen-ti-mé-trul
0.035s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite