anrtopocentrica despărțit în silabe; cum se desparte în silabe anrtopocentrica

Despărțirea în silabe a cuvântului "anrtopocentrica":

anrtopocentrică = an  rto  po  cén  tri  că

Cuvinte Vecine:

anrobă = an-ró-bă (v.prez.)
anrobăm = an-ro-bắm
anrobări = an-ro-bắri
anrobării = an-ro-bắ-rii
anrocament = an-ro-ca-mént
anrocamente = an-ro-ca-mén-te
anrocamentele = an-ro-ca-mén-te-le
anrocamentelor = an-ro-ca-mén-te-lor
anrocamentul = an-ro-ca-mén-tul
anrocamentului = an-ro-ca-mén-tu-lui
anrtopocentrică = an-rto-po-cén-tri-că
ansa = án-sa
ansamblu = an-sám-blu
ansamblul = an-sám-blul
ansamblului = an-sám-blu-lui
ansambluri = an-sám-bluri
ansamblurile = an-sám-blu-ri-le
ansamblurilor = an-sám-blu-ri-lor
anse = án-se
ansei = án-sei
anseiform = an-se-i-fórm

Cuvinte care au ultima silabă "":

abacă = a-bá-că
abdică = ab-di-cắ (v.perf.s.)
abdică = ab-dí-că (v.prez.)
abjudecă = ab-ju-de-cắ (v.perf.s.)
abjudecă = ab-jú-de-că (v.prez.)
abrudeancă = a-bru-deán-că
aburcă = a-bur-cắ (v.perf.s.)
aburcă = a-búr-că (v.prez.)
acetifică = a-ce-ti-fi-cắ (v.perf.s.)
acetifică = a-ce-tí-fi-că (v.prez.)
acidifică = a-ci-di-fi-cắ (v.perf.s.)
acidifică = a-ci-dí-fi-că (v.prez.)
acordică = a-cór-di-că
acrobatică = a-cro-bá-ti-că
acustică = a-cús-ti-că
acvaristică = ac-va-rís-ti-că
adamască = a-da-más-că
adâncă = a-dấn-că
adică = a-dí-că
adjudecă = ad-ju-de-cắ (v.perf.s.)
adjudecă = ad-jú-de-că (v.prez.)
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite