autoasigurarilor despărțit în silabe; cum se desparte în silabe autoasigurarilor

Despărțirea în silabe a cuvântului "autoasigurarilor":

autoasigurărilor =  u  to  a  si  gu  rắ  ri  lor

Cuvinte Vecine:

autoare = a-u-toá-re
autoarea = a-u-toá-rea
autoarei = a-u-toá-rei
autoarele = a-u-toá-re-le
autoarelor = a-u-toá-re-lor
autoasigurare = a-u-to-a-si-gu-rá-re
autoasigurarea = a-u-to-a-si-gu-rá-rea
autoasigurări = a-u-to-a-si-gu-rắri
autoasigurării = a-u-to-a-si-gu-rắ-rii
autoasigurările = a-u-to-a-si-gu-rắ-ri-le
autoasigurărilor = a-u-to-a-si-gu-rắ-ri-lor
autoatelier = a-u-to-a-te-li-ér
autoateliere = a-u-to-a-te-li-é-re
autoatelierele = a-u-to-a-te-li-é-re-le
autoatelierelor = a-u-to-a-te-li-é-re-lor
autoatelierul = a-u-to-a-te-li-é-rul
autoatelierului = a-u-to-a-te-li-é-ru-lui
autoatribui = a-u-to-a-tri-bu-í (v.inf./v.perf.s.)
autoatribui = a-u-to-a-trí-bui (v.prez.)
autoatribuia = a-u-to-a-tri-bu-iá
autoatribuiai = a-u-to-a-tri-bu-iái

Cuvinte care au ultima silabă "lor":

agfacolor = ag-fa-co-lór
ambelor = ám-be-lor
beneficiarilor = be-ne-fi-ci-á-ri-lor
bicolor = bi-co-lór
cailor = cái-lor
căilor = cắ-i-lor
cambriolor = cam-bri-o-lór
cascadelor = cas-cá-de-lor
celor = cé-lor
color = co-lór
contratorpilor = con-tra-tor-pi-lór
controlor = con-tro-lór
coordonatelor = co-or-do-ná-te-lor
coralilor = co-rá-li-lor
cvadricolor = cva-dri-co-lór
derulor = de-ru-lór
doamnelor = doám-ne-lor
domnilor = dóm-ni-lor
emailor = e-mai-lór
folclor = folc-lór (struct.)
gasparcolor = gas-par-co-lór
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite