burghezite despărțit în silabe; cum se desparte în silabe burghezite

Despărțirea în silabe a cuvântului "burghezite":

burghezite = bur  ghe  zí  te

Cuvinte Vecine:

burgheziră = bur-ghe-zí-ră
burghezirăm = bur-ghe-zí-răm
burghezirăţi = bur-ghe-zí-răţi
burghezise = bur-ghe-zí-se
burghezisem = bur-ghe-zí-sem
burgheziseră = bur-ghe-zí-se-ră
burgheziserăm = bur-ghe-zí-se-răm
burgheziserăţi = bur-ghe-zí-se-răţi
burgheziseşi = bur-ghe-zí-seşi
burghezit = bur-ghe-zít
burghezite = bur-ghe-zí-te
burghezită = bur-ghe-zí-tă
burghezişi = bur-ghe-zíşi
burgheziţi = bur-ghe-zíţi
burghezo-democratic = bur-ghe-zo-de-mo-crá-tic
burghezo-democratice = bur-ghe-zo-de-mo-crá-ti-ce
burghezo-democratici = bur-ghe-zo-de-mo-crá-tici
burghezo-democratică = bur-ghe-zo-de-mo-crá-ti-că
burghezo-moşierească = bur-ghe-zo-mo-şie-reás-că
burghezo-moşieresc = bur-ghe-zo-mo-şie-résc
burghezo-moşiereşti = bur-ghe-zo-mo-şie-réşti

Cuvinte care au ultima silabă "te":

abate = a-bá-te
abilitate = a-bi-li-tá-te
abnormitate = ab-nor-mi-tá-te
absconsitate = ab-scon-si-tá-te
absoluitate = ab-so-lu-i-tá-te
absorbtivitate = ab-sor-bti-vi-tá-te
abstractivitate = ab-strac-ti-vi-tá-te
absurditate = ab-sur-di-tá-te
acante = a-cán-te
acarinate = a-ca-ri-ná-te
acceptabilitate = ac-cep-ta-bi-li-tá-te
accesibilitate = ac-ce-si-bi-li-tá-te
accidentalitate = ac-ci-den-ta-li-tá-te
accidente = ac-ci-dén-te
aceste = a-cés-te
achirofite = a-chi-ro-fí-te
aciditate = a-ci-di-tá-te
acidofite = a-ci-do-fí-te
acotiledonate = a-co-ti-le-do-ná-te
acraniate = a-cra-ni-á-te
acrofite = a-cro-fí-te
» vezi toate cuvintele
0.007s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite