compatibilizata despărțit în silabe; cum se desparte în silabe compatibilizata

Despărțirea în silabe a cuvântului "compatibilizata":

compatibilizată = com  pa  ti  bi  li  zá  tă

Cuvinte Vecine:

compatibilizarăm = com-pa-ti-bi-li-zá-răm
compatibilizarăţi = com-pa-ti-bi-li-zá-răţi
compatibilizase = com-pa-ti-bi-li-zá-se
compatibilizasem = com-pa-ti-bi-li-zá-sem
compatibilizaseră = com-pa-ti-bi-li-zá-se-ră
compatibilizaserăm = com-pa-ti-bi-li-zá-se-răm
compatibilizaserăţi = com-pa-ti-bi-li-zá-se-răţi
compatibilizaseşi = com-pa-ti-bi-li-zá-seşi
compatibilizat = com-pa-ti-bi-li-zát
compatibilizate = com-pa-ti-bi-li-zá-te
compatibilizată = com-pa-ti-bi-li-zá-tă
compatibilizau = com-pa-ti-bi-li-záu
compatibilizaşi = com-pa-ti-bi-li-záşi
compatibilizaţi = com-pa-ti-bi-li-záţi
compatibilizează = com-pa-ti-bi-li-zeá-ză
compatibilizez = com-pa-ti-bi-li-zéz
compatibilizeze = com-pa-ti-bi-li-zé-ze
compatibilizezi = com-pa-ti-bi-li-zézi
compatibilizând = com-pa-ti-bi-li-zấnd
compatibiliză = com-pa-ti-bi-li-zắ
compatibilizăm = com-pa-ti-bi-li-zắm

Cuvinte care au ultima silabă "":

aberantă = a-be-rán-tă
abilită = a-bi-li-tắ
ablactă = a-blac-tắ
absentă = ab-sen-tắ (v.perf.s.)
absentă = ab-sén-tă (adj.)
absolventă = ab-sol-vén-tă
abstinentă = ab-sti-nén-tă
abundentă = a-bun-dén-tă
acantă = a-cán-tă
acarinată = a-ca-ri-ná-tă
acceptă = ac-cep-tắ (v.perf.s.)
acceptă = ac-cép-tă (v.prez.)
acceptantă = ac-cep-tán-tă
accidentă = ac-ci-den-tắ
această = a-ceás-tă
achită = a-chi-tắ (v.perf.s.)
achită = a-chí-tă (v.prez.)
acidorezistentă = a-ci-do-re-zis-tén-tă
aclimată = a-cli-ma-tắ
acolită = a-co-lí-tă
acontă = a-con-tắ
» vezi toate cuvintele
0.007s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite