cristeii-de-balta despărțit în silabe; cum se desparte în silabe cristeii-de-balta

Despărțirea în silabe a cuvântului "cristeii-de-balta":

cristeii-de-baltă = cris  té  ii  de  bál  tă

Cuvinte Vecine:

cristalotomiei = cris-ta-lo-to-mí-ei
cristalotomii = cris-ta-lo-to-míi
cristalul = cris-tá-lul
cristalului = cris-tá-lu-lui
cristaluri = cris-tá-luri
cristalurile = cris-tá-lu-ri-le
cristalurilor = cris-tá-lu-ri-lor
cristei = cris-téi
cristei-de-baltă = cris-téi-de-bál-tă
cristeii = cris-té-ii
cristeii-de-baltă = cris-té-ii-de-bál-tă
cristeilor = cris-té-i-lor
cristeilor-de-baltă = cris-téi-lor-de-bál-tă
cristeiul = cri-sté-iul
cristeiul-de-baltă = cris-té-iul-de-bál-tă
cristeiului = cri-sté-iu-lui
cristeiului-de-baltă = cris-té-iu-lui-de-bál-tă
cristel = cris-tél
cristelniţa = cris-tél-ni-ţa
cristelniţe = cris-tél-ni-ţe
cristelniţei = cris-tél-ni-ţei

Cuvinte care au ultima silabă "":

aberantă = a-be-rán-tă
abilită = a-bi-li-tắ
ablactă = a-blac-tắ
absentă = ab-sen-tắ (v.perf.s.)
absentă = ab-sén-tă (adj.)
absolventă = ab-sol-vén-tă
abstinentă = ab-sti-nén-tă
abundentă = a-bun-dén-tă
acantă = a-cán-tă
acarinată = a-ca-ri-ná-tă
acceptă = ac-cep-tắ (v.perf.s.)
acceptă = ac-cép-tă (v.prez.)
acceptantă = ac-cep-tán-tă
accidentă = ac-ci-den-tắ
această = a-ceás-tă
achită = a-chi-tắ (v.perf.s.)
achită = a-chí-tă (v.prez.)
acidorezistentă = a-ci-do-re-zis-tén-tă
aclimată = a-cli-ma-tắ
acolită = a-co-lí-tă
acontă = a-con-tắ
» vezi toate cuvintele
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite