extramateriale despărțit în silabe; cum se desparte în silabe extramateriale

Despărțirea în silabe a cuvântului "extramateriale":

extramateriale = ex  tra  ma  te  riá  le

Cuvinte Vecine:

extralegală = ex-tra-le-gá-lă
extralingvistic = ex-tra-lin-gvís-tic
extralingvistice = ex-tra-lin-gvís-ti-ce
extralingvistici = ex-tra-lin-gvís-tici
extralingvistică = ex-tra-lin-gvís-ti-că
extraliterar = ex-tra-li-te-rár
extraliterare = ex-tra-li-te-rá-re
extraliterari = ex-tra-li-te-rári
extraliterară = ex-tra-li-te-rá-ră
extramaterial = ex-tra-ma-te-riál
extramateriale = ex-tra-ma-te-riá-le
extramateriali = ex-tra-ma-te-riáli
extramaterială = ex-tra-ma-te-riá-lă
extranatural = ex-tra-na-tu-rál
extranaturale = ex-tra-na-tu-rá-le
extranaturali = ex-tra-na-tu-ráli
extranaturală = ex-tra-na-tu-rá-lă
extranaţional = ex-tra-na-ţi-o-nál
extranaţionale = ex-tra-na-ţi-o-ná-le
extranaţionali = ex-tra-na-ţi-o-náli
extranaţională = ex-tra-na-ţi-o-ná-lă

Cuvinte care au ultima silabă "le":

acele = a-cé-le (det.)
acele = á-ce-le (s.)
acropole = a-cró-po-le
adormiţele = a-dor-mi-ţé-le
agale = a-gá-le
agile = a-gí-le
agonale = a-go-ná-le
ale = a-le (adj./det/pr.)
ale = á-le (s./adj./det.)
alivencile = a-li-vén-ci-le
alunele = a-lu-né-le (s.)
alunele = a-lú-ne-le (s.)
amabile = a-má-bi-le
amigdale = a-mig-dá-le
anale = a-ná-le
animale = a-ni-má-le
aproapele = a-proá-pe-le
areale = a-re-á-le
artiodactile = ar-ti-o-dac-tí-le
automobile = a-u-to-mo-bí-le
autovehicule = a-u-to-ve-hí-cu-le
» vezi toate cuvintele
0.006s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite