fiestaului despărțit în silabe; cum se desparte în silabe fiestaului

Despărțirea în silabe a cuvântului "fiestaului":

fiestăului = fi  é  stă  u  lui

Cuvinte Vecine:

fierăriile = fie-ră-rí-i-le
fierăriilor = fie-ră-rí-i-lor
fierărit = fie-ră-rít
fierăritul = fie-ră-rí-tul
fierăritului = fie-ră-rí-tu-lui
fierţi = fierţi
fiesc = fi-ésc
fieste = fi-é-ste
fiestă = fiés-tă
fiestăul = fi-é-stă-ul
fiestăului = fi-é-stă-u-lui
fieunde = fi-e-ún-de
fieşcare = fi-eş-cá-re
fieşcărei = fi-eş-cắ-rei
fieşcăreia = fi-eş-cắ-re-ia
fieşcărui = fi-eş-cắ-rui
fieşcăruia = fi-eş-cắ-ru-ia
fieştecare = fi-eş-te-cá-re
fieştecărei = fi-eş-te-cắ-rei
fieştecăreia = fi-eş-te-cắ-re-ia
fieştecărui = fi-eş-te-cắ-rui

Cuvinte care au ultima silabă "lui":

baiului = bá-iu-lui
banatului = ba-ná-tu-lui
bănatului = bă-ná-tu-lui
biciului = bí-ciu-lui
bruftului = brúf-tu-lui (s.)
burlui = bur-lúi
cangurului = cán-gu-ru-lui
celui = cé-lui (pr/det.)
condominiului = con-do-mí-niu-lui
cornul-dracului = cór-nul-drá-cu-lui
creasta-cocoşului = creás-ta-co-có-şu-lui
crucea-pământului = crú-cea-pă-mấn-tu-lui
crucea-voinicului = crú-cea-voi-ní-cu-lui
dezvălui = dez-vắ-lui (v.prez.)
dintele-calului = dín-te-le-cá-lu-lui
dintele-dracului = dín-te-le-drá-cu-lui
doamna-codrului = doám-na-có-dru-lui
dumnealui = dum-nea-lúi
fierea-pamântului = fi-é-rea-pa-mấn-tu-lui
floarea-paştelui = floá-rea-Páş-te-lui
gura-leului = gú-ra-lé-u-lui
» vezi toate cuvintele
0.005s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite