ingrasatmantului despărțit în silabe; cum se desparte în silabe ingrasatmantului

Despărțirea în silabe a cuvântului "ingrasatmantului":

îngrăşătmântului = în  gră  şăt  mấn  tu  lui

Cuvinte Vecine:

îngrăşând = în-gră-şấnd
îngrăşă = în-gră-şắ
îngrăşăm = în-gră-şắm
îngrăşăminte = în-gră-şă-mín-te
îngrăşămintele = în-gră-şă-mín-te-le
îngrăşămintelor = în-gră-şă-mín-te-lor
îngrăşări = în-gră-şắri
îngrăşării = în-gră-şắ-rii
îngrăşătmânt = în-gră-şăt-mấnt
îngrăşătmântul = în-gră-şăt-mấn-tul
îngrăşătmântului = în-gră-şăt-mấn-tu-lui
îngrăşătoare = în-gră-şă-toá-re
îngrăşătoarea = în-gră-şă-toá-rea
îngrăşătoarei = în-gră-şă-toá-rei
îngrăşător = în-gră-şă-tór
îngrăşători = în-gră-şă-tóri
îngrăşătoria = în-gră-şă-to-rí-a
îngrăşătorie = în-gră-şă-to-rí-e
îngrăşătoriei = în-gră-şă-to-rí-ei
îngrăşătorii = în-gră-şă-to-ríi
îngrăşătoriile = în-gră-şă-to-rí-i-le

Cuvinte care au ultima silabă "lui":

baiului = bá-iu-lui
banatului = ba-ná-tu-lui
bănatului = bă-ná-tu-lui
biciului = bí-ciu-lui
bruftului = brúf-tu-lui (s.)
burlui = bur-lúi
cangurului = cán-gu-ru-lui
celui = cé-lui (pr/det.)
condominiului = con-do-mí-niu-lui
cornul-dracului = cór-nul-drá-cu-lui
creasta-cocoşului = creás-ta-co-có-şu-lui
crucea-pământului = crú-cea-pă-mấn-tu-lui
crucea-voinicului = crú-cea-voi-ní-cu-lui
dezvălui = dez-vắ-lui (v.prez.)
dintele-calului = dín-te-le-cá-lu-lui
dintele-dracului = dín-te-le-drá-cu-lui
doamna-codrului = doám-na-có-dru-lui
dumnealui = dum-nea-lúi
fierea-pamântului = fi-é-rea-pa-mấn-tu-lui
floarea-paştelui = floá-rea-Páş-te-lui
gura-leului = gú-ra-lé-u-lui
» vezi toate cuvintele
0.002s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite