paleomagnetice despărțit în silabe; cum se desparte în silabe paleomagnetice

Despărțirea în silabe a cuvântului "paleomagnetice":

paleomagnetice = pa  le  o  mag  né  ti  ce

Cuvinte Vecine:

paleologi = pa-le-o-lógi
paleologia = pa-le-o-lo-gí-a
paleologie = pa-le-o-lo-gí-e
paleologiei = pa-le-o-lo-gí-ei
paleologii = pa-le-o-lo-gíi (s.)
paleologii = pa-le-o-ló-gii (s.)
paleologilor = pa-le-o-ló-gi-lor
paleologul = pa-le-o-ló-gul
paleologului = pa-le-o-ló-gu-lui
paleomagnetic = pa-le-o-mag-né-tic
paleomagnetice = pa-le-o-mag-né-ti-ce
paleomagnetici = pa-le-o-mag-né-tici
paleomagnetică = pa-le-o-mag-né-ti-că
paleomagnetism = pa-le-o-mag-ne-tísm
paleomagnetismul = pa-le-o-mag-ne-tís-mul
paleomagnetismului = pa-le-o-mag-ne-tís-mu-lui
paleomicologia = pa-le-o-mi-co-lo-gí-a
paleomicologie = pa-le-o-mi-co-lo-gí-e
paleomicologiei = pa-le-o-mi-co-lo-gí-ei
paleomicologii = pa-le-o-mi-co-lo-gíi
paleontografia = pa-le-on-to-gra-fí-a

Cuvinte care au ultima silabă "ce":

abduce = ab-dú-ce
abzice = ab-zí-ce
ace = á-ce
aduce = a-dú-ce
adventice = ad-ven-tí-ce
alice = a-lí-ce
apendice = a-pén-di-ce
arhiduce = ar-hi-dú-ce
arşice = ar-şí-ce
artefice = ar-te-fí-ce
atroce = a-tró-ce
bârcoace = bâr-coá-ce
bărdace = băr-dá-ce
bibice = bi-bí-ce
boace = boá-ce
britanice = bri-tá-ni-ce
budihace = bu-di-há-ce
calce = cál-ce
calice = ca-lí-ce
carapace = ca-ra-pá-ce
carnefice = car-né-fi-ce
» vezi toate cuvintele
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite