papagalizeze despărțit în silabe; cum se desparte în silabe papagalizeze

Despărțirea în silabe a cuvântului "papagalizeze":

papagalizeze = pa  pa  ga  li  zé  ze

Cuvinte Vecine:

papagalizaserăţi = pa-pa-ga-li-zá-se-răţi
papagalizaseşi = pa-pa-ga-li-zá-seşi
papagalizat = pa-pa-ga-li-zát
papagalizate = pa-pa-ga-li-zá-te
papagalizată = pa-pa-ga-li-zá-tă
papagalizau = pa-pa-ga-li-záu
papagalizaşi = pa-pa-ga-li-záşi
papagalizaţi = pa-pa-ga-li-záţi
papagalizează = pa-pa-ga-li-zeá-ză
papagalizez = pa-pa-ga-li-zéz
papagalizeze = pa-pa-ga-li-zé-ze
papagalizezi = pa-pa-ga-li-zézi
papagalizând = pa-pa-ga-li-zấnd
papagaliză = pa-pa-ga-li-zắ
papagalizăm = pa-pa-ga-li-zắm
papagaliţa = pa-pa-ga-lí-ţa
papagaliţe = pa-pa-ga-lí-ţe
papagaliţei = pa-pa-ga-lí-ţei
papagaliţele = pa-pa-ga-lí-ţe-le
papagaliţelor = pa-pa-ga-lí-ţe-lor
papagaliţă = pa-pa-ga-lí-ţă

Cuvinte care au ultima silabă "ze":

adenoviroze = a-de-no-vi-ró-ze
amidaze = a-mi-dá-ze
aplauze = a-plá-u-ze
buze = bú-ze
coacăze = coá-că-ze
coccidioze = coc-ci-di-ó-ze
colagenoze = co-la-ge-nó-ze
dehidrogenaze = de-hi-dro-ge-ná-ze
devize = de-ví-ze
doze = dó-ze
exegeze = e-xe-gé-ze
frunze = frún-ze
gaize = gái-ze
gogleze = go-glé-ze
kamikaze = ka-mi-ká-ze
leishmanioze = leis-hma-ni-ó-ze
liaze = li-á-ze
lipaze = li-pá-ze
marchize = mar-chí-ze
muze = mú-ze
nucleaze = nu-cle-á-ze
» vezi toate cuvintele
0.005s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite