pastile-cailor despărțit în silabe; cum se desparte în silabe pastile-cailor

Despărțirea în silabe a cuvântului "pastile-cailor":

paştile-cailor = páş  ti  le  cái  lor

Cuvinte Vecine:

paşoptiştii = pa-şop-tíş-tii
paşoptiştii = paş-op-tíş-tii (struct.)
paşoptiştilor = pa-şop-tíş-ti-lor
paşoptiştilor = paş-op-tíş-ti-lor (struct.)
paşte = páş-te
paşte-vânt = páş-te-vânt
paştem = páş-tem
paşteţi = páş-teţi
paşti = paşti
paştile = páş-ti-le
paştile-cailor = páş-ti-le-cái-lor
paştile-calului = páş-ti-le-cá-lu-lui
paştilor = páş-ti-lor
paşuş = pa-şúş
paşuşul = pa-şú-şul
paşuşului = pa-şú-şu-lui
paşuşuri = pa-şú-şuri
paşuşurile = pa-şú-şu-ri-le
paşuşurilor = pa-şú-şu-ri-lor
paşă = pá-şă
paţachina = pa-ţa-chí-na

Cuvinte care au ultima silabă "lor":

agfacolor = ag-fa-co-lór
ambelor = ám-be-lor
beneficiarilor = be-ne-fi-ci-á-ri-lor
bicolor = bi-co-lór
cailor = cái-lor
căilor = cắ-i-lor
cambriolor = cam-bri-o-lór
cascadelor = cas-cá-de-lor
celor = cé-lor
color = co-lór
contratorpilor = con-tra-tor-pi-lór
controlor = con-tro-lór
coordonatelor = co-or-do-ná-te-lor
coralilor = co-rá-li-lor
cvadricolor = cva-dri-co-lór
derulor = de-ru-lór
doamnelor = doám-ne-lor
domnilor = dóm-ni-lor
emailor = e-mai-lór
folclor = folc-lór (struct.)
gasparcolor = gas-par-co-lór
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite