probaluita despărțit în silabe; cum se desparte în silabe probaluita

Despărțirea în silabe a cuvântului "probaluita":

probăluită = pro  bă  lu  í  tă

Cuvinte Vecine:

probăluirăm = pro-bă-lu-í-răm
probăluirăţi = pro-bă-lu-í-răţi
probăluise = pro-bă-lu-í-se
probăluisem = pro-bă-lu-í-sem
probăluiseră = pro-bă-lu-í-se-ră
probăluiserăm = pro-bă-lu-í-se-răm
probăluiserăţi = pro-bă-lu-í-se-răţi
probăluiseşi = pro-bă-lu-í-seşi
probăluit = pro-bă-lu-ít
probăluite = pro-bă-lu-í-te
probăluită = pro-bă-lu-í-tă
probăluişi = pro-bă-lu-íşi
probăluiţi = pro-bă-lu-íţi
probăm = pro-bắm
probări = pro-bắri
probării = pro-bắ-rii
probările = pro-bắ-ri-le
probărilor = pro-bắ-ri-lor
procaina = pro-ca-í-na
procaine = pro-ca-í-ne
procainei = pro-ca-í-nei

Cuvinte care au ultima silabă "":

aberantă = a-be-rán-tă
abilită = a-bi-li-tắ
ablactă = a-blac-tắ
absentă = ab-sen-tắ (v.perf.s.)
absentă = ab-sén-tă (adj.)
absolventă = ab-sol-vén-tă
abstinentă = ab-sti-nén-tă
abundentă = a-bun-dén-tă
acantă = a-cán-tă
acarinată = a-ca-ri-ná-tă
acceptă = ac-cep-tắ (v.perf.s.)
acceptă = ac-cép-tă (v.prez.)
acceptantă = ac-cep-tán-tă
accidentă = ac-ci-den-tắ
această = a-ceás-tă
achită = a-chi-tắ (v.perf.s.)
achită = a-chí-tă (v.prez.)
acidorezistentă = a-ci-do-re-zis-tén-tă
aclimată = a-cli-ma-tắ
acolită = a-co-lí-tă
acontă = a-con-tắ
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite