prognozistilor despărțit în silabe; cum se desparte în silabe prognozistilor

Despărțirea în silabe a cuvântului "prognozistilor":

prognoziştilor = prog  no  zíş  ti  lor

Cuvinte Vecine:

prognozelor = pro-gnó-ze-lor (struct.)
prognozelor = prog-nó-ze-lor
prognozez = prog-no-zéz
prognozeze = prog-no-zé-ze
prognozezi = prog-no-zézi
prognozist = prog-no-zíst
prognozistul = prog-no-zís-tul
prognozistului = prog-no-zís-tu-lui
prognozişti = prog-no-zíşti
prognoziştii = prog-no-zíş-tii
prognoziştilor = prog-no-zíş-ti-lor
prognozând = prog-no-zấnd
prognoză = pro-gnó-ză (struct.)
prognoză = prog-no-zắ (v.perf.s.)
prognoză = prog-nó-ză
prognozăm = prog-no-zắm
prognozări = prog-no-zắri
prognozării = prog-no-zắ-rii
prognozările = prog-no-zắ-ri-le
prognozărilor = prog-no-zắ-ri-lor
progradare = pro-gra-dá-re

Cuvinte care au ultima silabă "lor":

agfacolor = ag-fa-co-lór
ambelor = ám-be-lor
beneficiarilor = be-ne-fi-ci-á-ri-lor
bicolor = bi-co-lór
cailor = cái-lor
căilor = cắ-i-lor
cambriolor = cam-bri-o-lór
cascadelor = cas-cá-de-lor
celor = cé-lor
color = co-lór
contratorpilor = con-tra-tor-pi-lór
controlor = con-tro-lór
coordonatelor = co-or-do-ná-te-lor
coralilor = co-rá-li-lor
cvadricolor = cva-dri-co-lór
derulor = de-ru-lór
doamnelor = doám-ne-lor
domnilor = dóm-ni-lor
emailor = e-mai-lór
folclor = folc-lór (struct.)
gasparcolor = gas-par-co-lór
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite