puiesti despărțit în silabe; cum se desparte în silabe puiesti

Despărțirea în silabe a cuvântului "puiesti":

puieşti = pu  iéşti

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "puiesti":

PUIEȘTI 1. Com. în jud. Buzău, situată în Câmpia Râmnicului, pe râul Râmnic; 4.545 loc. (2003). Reședința com. este satul Puieștii de Jos. Bisericile Sf. Gheorghe (1840), Sf. Nicolae (1869) și Sfinții Împărați Constantin și Elena (1874), în satele Puieștii de Jos, Măcrina și Puieștii de Sus. 2. Com. în jud. Vaslui, situată în SE colinelor Tutovei, pe râul Tutova; 4.953 loc. (2003). Expl. de gresii (în satul Lălești). Centru viticol și de vinificație. În satul P., atestat documentar în 1510, se află bisericile Izvorul Tămăduirii-Ezeru (1817) și Sf. Nicolae (1856) și biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul (1802), Adormirea Maicii Domnului (1802-1807, reparată în 1905), Sf. Nicolae a fostului schit Strâmba (c. 1760, reparată în 1836), Adormirea Maicii Domnului (1806, reclădită în 1913), Sfinții Trei Ierarhi (1830) și Sfinții Voievozi (1852-1853), în satele Fântânele, Călimănești, Cetățuia (fostă Strâmba), Ruși, Lălești și Bărtăluși-Răzeși.
Puiești pl. târg în jud. Tutova cu vii numeroase: 3700 loc.
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

puierniţe = pu-iér-ni-ţe
puierniţei = pu-iér-ni-ţei
puierniţele = pu-iér-ni-ţe-le
puierniţelor = pu-iér-ni-ţe-lor
puierniţă = pu-iér-ni-ţă
puiesc = pu-iésc
puiet = pu-iét
puietul = pu-ié-tul
puietului = pu-ié-tu-lui
puieşte = pu-iéş-te
puieşti = pu-iéşti
puieţi = pu-iéţi
puieţii = pu-ié-ţii
puieţilor = pu-ié-ţi-lor
puii = pu-íi (v.perf.s.)
puii = pú-ii (s.)
puilor = pú-i-lor
puim = pu-ím
puind = pu-índ
puioase = pu-ioá-se
puioasă = pu-ioá-să

Cuvinte care au ultima silabă "ieşti":

crăieşti = cră-iéşti
puieşti = pu-iéşti
» vezi toate cuvintele
0.005s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite