punctualism despărțit în silabe; cum se desparte în silabe punctualism

Despărțirea în silabe a cuvântului "punctualism":

punctualism = punc  tua  lísm

Cuvinte Vecine:

punctiformă = punc-ti-fór-mă
punctişoare = punc-ti-şoá-re
punctişoarele = punc-ti-şoá-re-le
punctişoarelor = punc-ti-şoá-re-lor
punctişor = punc-ti-şór
punctişorul = punc-ti-şó-rul
punctişorului = punc-ti-şó-ru-lui
punctual = punc-tu-ál
punctuale = punc-tu-á-le
punctuali = punc-tu-áli
punctualism = punc-tua-lísm
punctualismul = punc-tua-lís-mul
punctualismului = punc-tua-lís-mu-lui
punctualitate = punc-tu-a-li-tá-te
punctualitatea = punc-tu-a-li-tá-tea
punctualităţi = punc-tu-a-li-tắţi
punctualităţii = punc-tu-a-li-tắ-ţii
punctuală = punc-tu-á-lă
punctuaţia = punc-tuá-ţi-a
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
punctuaţiei = punc-tu-á-ţi-ei

Cuvinte care au ultima silabă "lism":

actualism = ac-tu-a-lísm
acţionalism = ac-ţio-na-lísm
aeromodelism = a-e-ro-mo-de-lísm
alcoolism = al-co-o-lísm
alelism = a-le-lísm
amoralism = a-mo-ra-lísm
anabolism = a-na-bo-lísm
anarhoindividualism = a-nar-hoin-di-vi-du-a-lísm
anarhosindicalism = a-nar-ho-sin-di-ca-lísm
angelism = an-ge-lísm
anilism = a-ni-lísm
animalculism = a-ni-mal-cu-lísm
anofelism = a-no-fe-lísm
antialcoolism = an-ti-al-co-o-lísm
anticlericalism = an-ti-cle-ri-ca-lísm
anticolonialism = an-ti-co-lo-ni-a-lísm
antiimperialism = an-ti-im-pe-ri-a-lísm
antiintelectualism = an-ti-in-te-lec-tu-a-lísm
antiraţionalism = an-ti-ra-ţio-na-lísm
antirealism = an-ti-re-a-lísm
aristotelism = a-ris-to-te-lísm
» vezi toate cuvintele
0.006s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite