redundate despărțit în silabe; cum se desparte în silabe redundate

Despărțirea în silabe a cuvântului "redundate":

redundate = re  dun  dá  te

Cuvinte Vecine:

redundară = re-dun-dá-ră
redundarăm = re-dun-dá-răm
redundarăţi = re-dun-dá-răţi
redundase = re-dun-dá-se
redundasem = re-dun-dá-sem
redundaseră = re-dun-dá-se-ră
redundaserăm = re-dun-dá-se-răm
redundaserăţi = re-dun-dá-se-răţi
redundaseşi = re-dun-dá-seşi
redundat = re-dun-dát
redundate = re-dun-dá-te
redundată = re-dun-dá-tă
redundau = re-dun-dáu
redundaşi = re-dun-dáşi
redundaţi = re-dun-dáţi
redundează = re-dun-deá-ză
redundez = re-dun-déz
redundeze = re-dun-dé-ze
redundezi = re-dun-dézi
redundând = re-dun-dấnd
redundă = re-dun-dắ

Cuvinte care au ultima silabă "te":

abate = a-bá-te
abilitate = a-bi-li-tá-te
abnormitate = ab-nor-mi-tá-te
absconsitate = ab-scon-si-tá-te
absoluitate = ab-so-lu-i-tá-te
absorbtivitate = ab-sor-bti-vi-tá-te
abstractivitate = ab-strac-ti-vi-tá-te
absurditate = ab-sur-di-tá-te
acante = a-cán-te
acarinate = a-ca-ri-ná-te
acceptabilitate = ac-cep-ta-bi-li-tá-te
accesibilitate = ac-ce-si-bi-li-tá-te
accidentalitate = ac-ci-den-ta-li-tá-te
accidente = ac-ci-dén-te
aceste = a-cés-te
achirofite = a-chi-ro-fí-te
aciditate = a-ci-di-tá-te
acidofite = a-ci-do-fí-te
acotiledonate = a-co-ti-le-do-ná-te
acraniate = a-cra-ni-á-te
acrofite = a-cro-fí-te
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite