sapatului despărțit în silabe; cum se desparte în silabe sapatului

Despărțirea în silabe a cuvântului "sapatului":

săpatului = să  pá  tu  lui

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "sapatului":

SĂPÁT s. n. 1. Acțiunea de a (se) săpa; săpare, săpătură. ♦ (Reg.) Prașilă. 2. Vremea, timpul când se efectuează munca prășitului. – V. săpa.
SĂPATA, com. în jud. Argeș, situată în zona de contact a C. Piteștiului cu piemontul Cotmeana, pe cursul superior al râului Cotmeana; 1.935 loc. (2005). Reșed. com. S. este satul Mârțești. Expl. de petrol și gaze naturale. Pe terit. satului Mărțești au fost descoperite vestigiile unui castru roman (125 x 90 m), cu turnuri dreptunghiulare la colțuri, înconjurat de un șanț de 25 m lățime, cu zidul de incintă construit din cărămizi legate cu mortar de pământ, nisip și var. De aici s-au recuperat obiecte ceramice, opaițe, garnituri de costum ajurate etc. În satul Găinușa se află biserica Sf. Nicolae (1802).
săpát s. n.
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

săparăţi = să-pá-răţi
săpase = să-pá-se
săpasem = să-pá-sem
săpaseră = să-pá-se-ră
săpaserăm = să-pá-se-răm
săpaserăţi = să-pá-se-răţi
săpaseşi = să-pá-seşi
săpat = să-pát
săpate = să-pá-te
săpatul = să-pá-tul
săpatului = să-pá-tu-lui
săpaturi = să-pá-turi
săpaturile = să-pá-tu-ri-le
săpaturilor = să-pá-tu-ri-lor
săpată = să-pá-tă
săpau = să-páu
săpaşi = să-páşi
săpaţi = să-páţi
săpia = să-pí-a
săpie = să-pí-e
săpiei = să-pí-ei

Cuvinte care au ultima silabă "lui":

baiului = bá-iu-lui
banatului = ba-ná-tu-lui
bănatului = bă-ná-tu-lui
biciului = bí-ciu-lui
bruftului = brúf-tu-lui (s.)
burlui = bur-lúi
cangurului = cán-gu-ru-lui
celui = cé-lui (pr/det.)
condominiului = con-do-mí-niu-lui
cornul-dracului = cór-nul-drá-cu-lui
creasta-cocoşului = creás-ta-co-có-şu-lui
crucea-pământului = crú-cea-pă-mấn-tu-lui
crucea-voinicului = crú-cea-voi-ní-cu-lui
dezvălui = dez-vắ-lui (v.prez.)
dintele-calului = dín-te-le-cá-lu-lui
dintele-dracului = dín-te-le-drá-cu-lui
doamna-codrului = doám-na-có-dru-lui
dumnealui = dum-nea-lúi
fierea-pamântului = fi-é-rea-pa-mấn-tu-lui
floarea-paştelui = floá-rea-Páş-te-lui
gura-leului = gú-ra-lé-u-lui
» vezi toate cuvintele
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite