tasoneaza despărțit în silabe; cum se desparte în silabe tasoneaza

Despărțirea în silabe a cuvântului "tasoneaza":

tasonează = ta  so  neá  ză

Cuvinte Vecine:

tasonaseră = ta-so-ná-se-ră
tasonaserăm = ta-so-ná-se-răm
tasonaserăţi = ta-so-ná-se-răţi
tasonaseşi = ta-so-ná-seşi
tasonat = ta-so-nát
tasonate = ta-so-ná-te
tasonată = ta-so-ná-tă
tasonau = ta-so-náu
tasonaşi = ta-so-náşi
tasonaţi = ta-so-náţi
tasonează = ta-so-neá-ză
tasonez = ta-so-néz
tasoneze = ta-so-né-ze
tasonezi = ta-so-nézi
tasonul = ta-só-nul
tasonului = ta-só-nu-lui
tasonând = ta-so-nấnd
tasonă = ta-so-nắ
tasonăm = ta-so-nắm
tasonări = ta-so-nắri
tasonării = ta-so-nắ-rii

Cuvinte care au ultima silabă "":

abatiză = a-ba-tí-ză
abatoriză = a-ba-to-ri-zắ
abiogeneză = a-bi-o-ge-né-ză
abioză = a-bi-ó-ză
abrază = a-bra-zắ
abrutiză = a-bru-ti-zắ
absolutiză = ab-so-lu-ti-zắ
abstractiză = ab-strac-ti-zắ
abstractiză = abs-trac-ti-zắ (struct.)
abuză = a-bu-zắ
academiză = a-ca-de-mi-zắ
acantoză = a-can-tó-ză
acarioză = a-ca-ri-ó-ză
accesibiliză = ac-ce-si-bi-li-zắ
acetoză = a-ce-tó-ză
acidoză = a-ci-dó-ză
aclimatiză = a-cli-ma-ti-zắ
acrocianoză = a-cro-ci-a-nó-ză
acromatiză = a-cro-ma-ti-zắ
actinomicoză = ac-ti-no-mi-có-ză
acţionează = ac-ţi-o-neá-ză
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite