tavernierului despărțit în silabe; cum se desparte în silabe tavernierului

Despărțirea în silabe a cuvântului "tavernierului":

tavernierului = ta  ver  ni  é  ru  lui

Cuvinte Vecine:

tavernier = ta-ver-ni-ér
taverniera = ta-ver-ni-é-ra
taverniere = ta-ver-ni-é-re
tavernierei = ta-ver-ni-é-rei
tavernierele = ta-ver-ni-é-re-le
tavernierelor = ta-ver-ni-é-re-lor
tavernieri = ta-ver-ni-éri
tavernierii = ta-ver-ni-é-rii
tavernierilor = ta-ver-ni-é-ri-lor
tavernierul = ta-ver-ni-é-rul
tavernierului = ta-ver-ni-é-ru-lui
tavernieră = ta-ver-ni-é-ră
tavernă = ta-vér-nă
tavă = tá-vă
taxa = ta-xá (v.inf./v.imperf.)
taxa = tá-xa (s.)
taxacee = ta-xa-cé-e
taxaceea = ta-xa-cé-ea
taxaceei = ta-xa-cé-ei
taxaceele = ta-xa-cé-e-le
taxaceelor = ta-xa-cé-e-lor

Cuvinte care au ultima silabă "lui":

baiului = bá-iu-lui
banatului = ba-ná-tu-lui
bănatului = bă-ná-tu-lui
biciului = bí-ciu-lui
bruftului = brúf-tu-lui (s.)
burlui = bur-lúi
cangurului = cán-gu-ru-lui
celui = cé-lui (pr/det.)
condominiului = con-do-mí-niu-lui
cornul-dracului = cór-nul-drá-cu-lui
creasta-cocoşului = creás-ta-co-có-şu-lui
crucea-pământului = crú-cea-pă-mấn-tu-lui
crucea-voinicului = crú-cea-voi-ní-cu-lui
dezvălui = dez-vắ-lui (v.prez.)
dintele-calului = dín-te-le-cá-lu-lui
dintele-dracului = dín-te-le-drá-cu-lui
doamna-codrului = doám-na-có-dru-lui
dumnealui = dum-nea-lúi
fierea-pamântului = fi-é-rea-pa-mấn-tu-lui
floarea-paştelui = floá-rea-Páş-te-lui
gura-leului = gú-ra-lé-u-lui
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite