tone-forta despărțit în silabe; cum se desparte în silabe tone-forta

Despărțirea în silabe a cuvântului "tone-forta":

tone-forţă = tó  ne  fór  ţă

Cuvinte Vecine:

tonanţi = to-nánţi
tonare = to-ná-re
tonarea = to-ná-rea
tondo = ton-dó
tondoul = ton-dó-ul
tondoului = ton-dó-u-lui
tondouri = ton-dó-uri
tondourile = ton-dó-u-ri-le
tondourilor = ton-dó-u-ri-lor
tone = tó-ne
tone-forţă = tó-ne-fór-ţă
tone-kilometru = tó-ne-ki-lo-mé-tru
tone-registru = tó-ne-re-gís-tru
tonei = tó-nei
tonei-forţă = tó-nei-fór-ţă
tonei-kilometru = tó-nei-ki-lo-mé-tru
tonei-registru = tó-nei-re-gís-tru
tonele = tó-ne-le
tonele-forţă = tó-ne-le-fór-ţă
tonele-kilometru = tó-ne-le-ki-lo-mé-tru
tonele-registru = tó-ne-le-re-gís-tru

Cuvinte care au ultima silabă "ţă":

aberanţă = a-be-rán-ţă
absenţă = ab-sén-ţă
absolvenţă = ab-sol-vén-ţă
abstinenţă = ab-sti-nén-ţă
abundenţă = a-bun-dén-ţă
acăriţă = a-că-rí-ţă
acarniţă = a-cár-ni-ţă
acceptanţă = ac-cep-tán-ţă
acidorezistenţă = a-ci-do-re-zis-tén-ţă
actoriţă = ac-to-rí-ţă
actriţă = ac-trí-ţă
acutumanţă = a-cu-tu-mán-ţă
aderenţă = a-de-rén-ţă
adeverinţă = a-de-ve-rín-ţă
adiacenţă = a-dia-cén-ţă
admitanţă = ad-mi-tán-ţă
adolescenţă = a-do-les-cén-ţă
afluenţă = a-flu-én-ţă
agaţă = a-gá-ţă
agăţă = a-gă-ţắ
ajutorinţă = a-ju-to-rín-ţă
» vezi toate cuvintele
0.002s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite