Ce cuvinte au ultima silabă lor

Cuvinte care au ultima silabă "lor":

abacelor = a-bá-ce-lor
abageriilor = a-ba-ge-rí-i-lor
abagerilor = a-ba-gé-ri-lor
abagiilor = a-ba-gí-i-lor
abajururilor = a-ba-jú-ru-ri-lor
abalelor = a-bá-le-lor
abandonărilor = a-ban-do-nắ-ri-lor
abandonicelor = a-ban-dó-ni-ce-lor
abandonicilor = a-ban-dó-ni-ci-lor
abandonurilor = a-ban-dó-nu-ri-lor
abanoşilor = a-ba-nó-şi-lor
abatajelor = a-ba-tá-je-lor
abaterilor = a-bá-te-ri-lor
abateselor = a-ba-té-se-lor
abaţiilor = a-ba-ţí-i-lor
abaţilor = a-bá-ţi-lor
abatizelor = a-ba-tí-ze-lor
abatoarelor = a-ba-toá-re-lor
abatorizărilor = a-ba-to-ri-zắ-ri-lor
abaziilor = a-ba-zí-i-lor
abceselor = ab-cé-se-lor
abderiţilor = ab-de-rí-ţi-lor
abdicărilor = ab-di-cắ-ri-lor
abdomenelor = ab-do-mé-ne-lor
abdominalgiilor = ab-do-mi-nal-gí-i-lor
abdominoscoapelor = ab-do-mi-nos-coá-pe-lor
abducţiilor = ab-dúc-ţi-i-lor
abecedarelor = a-be-ce-dá-re-lor
abeceurilor = a-be-cé-u-ri-lor
aberanţelor = a-be-rán-ţe-lor
aberaţiilor = a-be-rá-ţi-i-lor
aberometrelor = a-be-ro-mé-tre-lor
aberoscoapelor = a-be-ro-scoá-pe-lor (struct.)
aberoscoapelor = a-be-ros-coá-pe-lor
abhorărilor = ab-ho-rắ-ri-lor
abietaceelor = a-bi-e-ta-cé-e-lor
abietineelor = a-bi-e-ti-né-e-lor
abilitărilor = a-bi-li-tắ-ri-lor
abilităţilor = a-bi-li-tắ-ţi-lor
abisinienilor = a-bi-si-ni-é-ni-lor
abisurilor = a-bí-su-ri-lor
abjecţiilor = ab-jéc-ţi-i-lor
abjudecărilor = ab-ju-de-cắ-ri-lor
abjurărilor = ab-ju-rắ-ri-lor
abjuraţiilor = ab-ju-rá-ţi-i-lor
ablaţiunilor = a-bla-ţi-ú-ni-lor
ablativelor = a-bla-tí-ve-lor
ablauturilor = áb-lau-tu-ri-lor
ablefariilor = a-ble-fa-rí-i-lor
ablegaţilor = a-ble-gá-ţi-lor
ablegaţilor = ab-le-gá-ţi-lor (struct.)
ablepsiilor = a-blep-sí-i-lor
abluţiunilor = a-blu-ţi-ú-ni-lor
abnegărilor = ab-ne-gắ-ri-lor
abnegaţiilor = ab-ne-gá-ţi-i-lor
abnormităţilor = ab-nor-mi-tắ-ţi-lor
abolirilor = a-bo-lí-ri-lor
aboliţionistelor = a-bo-li-ţio-nís-te-lor
aboliţioniştilor = a-bo-li-ţi-o-níş-ti-lor
aboliţiunilor = a-bo-li-ţi-ú-ni-lor
abominaţiunilor = a-bo-mi-na-ţiú-ni-lor
abonamentelor = a-bo-na-mén-te-lor
abonărilor = a-bo-nắ-ri-lor
abonatelor = a-bo-ná-te-lor
abonaţilor = a-bo-ná-ţi-lor
abordajelor = a-bor-dá-je-lor
abordărilor = a-bor-dắ-ri-lor
abordorilor = a-bor-dó-ri-lor
aborigenelor = a-bo-ri-gé-ne-lor
aborigenelor = ab-o-ri-gé-ne-lor (struct.)
aborigenilor = a-bo-ri-gé-ni-lor
aborigenilor = ab-o-ri-gé-ni-lor (struct.)
abortivelor = a-bor-tí-ve-lor
abrahiilor = a-bra-hí-i-lor
abrazărilor = a-bra-zắ-ri-lor
abraziunilor = a-bra-zi-ú-ni-lor
abrazivelor = a-bra-zí-ve-lor
abrazoarelor = a-bra-zoá-re-lor
abreacţiilor = a-breác-ţi-i-lor
abreviaţiilor = a-bre-vi-á-ţi-i-lor
abreviatorilor = a-bre-vi-a-tó-ri-lor
abrevierilor = a-bre-vi-é-ri-lor
abrogărilor = a-bro-gắ-ri-lor
abrogărilor = ab-ro-gắ-ri-lor (struct.)
abrogaţiilor = a-bro-gá-ţi-i-lor
abrogaţiilor = ab-ro-gá-ţi-i-lor (struct.)
abrudencelor = a-bru-dén-ce-lor
abrudenilor = a-bru-dé-ni-lor
abrutizărilor = a-bru-ti-zắ-ri-lor
absciselor = ab-scí-se-lor
absciziunilor = ab-sci-ziú-ni-lor
absentărilor = ab-sen-tắ-ri-lor
absenteiştilor = ab-sen-te-íş-ti-lor
absenţelor = ab-sén-ţe-lor
absidelor = ab-sí-de-lor
absidiolelor = ab-si-di-ó-le-lor
absintinelor = ab-sin-tí-ne-lor
absinturilor = ab-sín-tu-ri-lor
absolutistelor = ab-so-lu-tís-te-lor
absolutiştilor = ab-so-lu-tíş-ti-lor
0.402s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite