activistice despărțit în silabe; cum se desparte în silabe activistice

Despărțirea în silabe a cuvântului "activistice":

activistice = ac  ti  vís  ti  ce

Cuvinte Vecine:

activism = ac-ti-vísm
activismul = ac-ti-vís-mul
activismului = ac-ti-vís-mu-lui
activist = ac-ti-víst
activista = ac-ti-vís-ta
activiste = ac-ti-vís-te
activistei = ac-ti-vís-tei
activistele = ac-ti-vís-te-le
activistelor = ac-ti-vís-te-lor
activistic = ac-ti-vís-tic
activistice = ac-ti-vís-ti-ce
activistici = ac-ti-vís-tici
activistică = ac-ti-vís-ti-că
activistul = ac-ti-vís-tul
activistului = ac-ti-vís-tu-lui
activistă = ac-ti-vís-tă
activitate = ac-ti-vi-tá-te
activitatea = ac-ti-vi-tá-tea
activităţi = ac-ti-vi-tắţi
activităţii = ac-ti-vi-tắ-ţii
activităţile = ac-ti-vi-tắ-ţi-le

Cuvinte care au ultima silabă "ce":

abduce = ab-dú-ce
abzice = ab-zí-ce
ace = á-ce
aduce = a-dú-ce
adventice = ad-ven-tí-ce
alice = a-lí-ce
apendice = a-pén-di-ce
arhiduce = ar-hi-dú-ce
arşice = ar-şí-ce
artefice = ar-te-fí-ce
atroce = a-tró-ce
bârcoace = bâr-coá-ce
bărdace = băr-dá-ce
bibice = bi-bí-ce
boace = boá-ce
britanice = bri-tá-ni-ce
budihace = bu-di-há-ce
calce = cál-ce
calice = ca-lí-ce
carapace = ca-ra-pá-ce
carnefice = car-né-fi-ce
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite