acupunctural despărțit în silabe; cum se desparte în silabe acupunctural

Despărțirea în silabe a cuvântului "acupunctural":

acupunctural =  cu  punc  tu  rál

Cuvinte Vecine:

acupunctice = a-cu-púnc-ti-ce
acupunctici = a-cu-púnc-tici
acupunctică = a-cu-púnc-ti-că
acupunctor = a-cu-punc-tór
acupunctori = a-cu-punc-tóri
acupunctorii = a-cu-punc-tó-rii
acupunctorilor = a-cu-punc-tó-ri-lor
acupunctorul = a-cu-punc-tó-rul
acupunctorului = a-cu-punc-tó-ru-lui
acupunctura = a-cu-punc-tú-ra
acupunctural = a-cu-punc-tu-rál
acupuncturale = a-cu-punc-tu-rá-le
acupuncturali = a-cu-punc-tu-ráli
acupuncturală = a-cu-punc-tu-rá-lă
acupuncturi = a-cu-punc-túri
acupuncturii = a-cu-punc-tú-rii
acupuncturist = a-cu-punc-tu-ríst
acupuncturista = a-cu-punc-tu-rís-ta
acupuncturiste = a-cu-punc-tu-rís-te
acupuncturistei = a-cu-punc-tu-rís-tei
acupuncturistele = a-cu-punc-tu-rís-te-le

Cuvinte care au ultima silabă "ral":

aboral = a-bo-rál
acorporal = a-cor-po-rál
acultural = a-cul-tu-rál
adoral = a-do-rál
amiral = a-mi-rál
amoral = a-mo-rál
anticataral = an-ti-ca-ta-rál
anticultural = an-ti-cul-tu-rál
antiviral = an-ti-vi-rál
arhitectural = ar-hi-tec-tu-rál
atemporal = a-tem-po-rál
augural = au-gu-rál
auroral = a-u-ro-rál
bazilateral = ba-zi-la-te-rál
bicameral = bi-ca-me-rál
bilateral = bi-la-te-rál
bromural = bro-mu-rál
cameral = ca-me-rál
caporal = ca-po-rál
carceral = car-ce-rál
caricatural = ca-ri-ca-tu-rál
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite