alovionarea despărțit în silabe; cum se desparte în silabe alovionarea

Despărțirea în silabe a cuvântului "alovionarea":

alovionarea =  lo  vi  o  ná  rea

Cuvinte Vecine:

alotropice = a-lo-tró-pi-ce
alotropici = a-lo-tró-pici
alotropică = a-lo-tró-pi-că
alotropie = a-lo-tro-pí-e
alotropiei = a-lo-tro-pí-ei
alotropii = a-lo-tro-píi
alotropism = a-lo-tro-písm
alotropismul = a-lo-tro-pís-mul
alotropismului = a-lo-tro-pís-mu-lui
alovionare = a-lo-vi-o-ná-re
alovionarea = a-lo-vi-o-ná-rea
aloxan = a-lo-xán
aloxanul = a-lo-xá-nul
aloxanului = a-lo-xá-nu-lui
alozaur = a-lo-zá-ur
alozauri = a-lo-zá-uri
alozaurii = a-lo-zá-u-rii
alozaurilor = a-lo-zá-u-ri-lor
alozaurul = a-lo-zá-u-rul
alozaurului = a-lo-zá-u-ru-lui
alozom = a-lo-zóm

Cuvinte care au ultima silabă "rea":

abrevierea = a-bre-vi-é-rea
adaptarea = a-dap-tá-rea
adăugarea = a-dă-u-gá-rea
administrarea = ad-mi-nis-trá-rea
aiurea = a-iú-rea
alăturarea = a-lă-tu-rá-rea
alăturea = a-lắ-tu-rea
alocurea = a-ló-cu-rea
altminterea = al-tmín-te-rea
altminterea = alt-mín-te-rea (struct.)
apărea = a-pă-reá
aşijderea = a-şíj-de-rea
atingerea = a-tín-ge-rea
băgarea = bă-gá-rea
brumărea = bru-mă-reá
bucherea = bu-che-reá
cărarea = că-rá-rea
cercetarea = cer-ce-tá-rea
cingătoarea = cin-gă-toá-rea
citarea = ci-ta-reá (s.)
citarea = ci-tá-rea (s.)
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite