altar despărțit în silabe; cum se desparte în silabe altar

Despărțirea în silabe a cuvântului "altar":

altar = al  tár

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "altar":

ALTÁR, altare, s. n. 1. Parte a bisericii, despărțită de naos prin catapeteasmă, în care se oficiază liturghia. ♦ Masă de cult pe care se oficiază liturghia, în biserica creștină. 2. Ridicătură din piatră, pământ sau lemn pe care, în antichitate, se aduceau jertfe zeilor. 3. (În expr.) Pe altarul patriei = (sacrificându-se, făcând totul) pentru patria sa. 4. (Tehn.) Perete de material refractar situat în spatele unui focar pentru a dirija flacăra. – Lat. altarium.
altár (altáre), s. n. – Parte a bisericii în care se oficiază liturghia. – Var. altariu (înv.). Megl. altar, istr. altor. Lat. altār sau altārium (Pușcariu 68; Candrea-Dens., 49; REW 381; DAR; Philippide, II, 631); cf. alb. ljter, it. altare, prov., sp., port. altar. Există în rom. și dubletul oltar, din sl. olŭtarĭ (Miklosich, Slaw. Elem., 33; Cihac, II, 227; Cf. Gáldi, Dict., 148), cf. bg., sb., cr., slov., rus. oltar, ceh., mag. oltár. Forma oltar este înv.
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

alsacienelor = al-sa-ci-é-ne-lor
alsacieni = al-sa-ci-éni
alsacienii = al-sa-ci-é-nii
alsacienilor = al-sa-ci-é-ni-lor
alt = alt
alta = ál-ta
altaic = al-tá-ic
altaice = al-tá-i-ce
altaici = al-tá-ici
altaică = al-tá-i-că
altar = al-tár
altarul = al-tá-rul
altarului = al-tá-ru-lui
altcareva = ált-ca-re-va
altceva = ált-ce-va
altcineva = ált-ci-ne-va
altcuiva = ált-cui-va
altcum = ált-cum
altcumva = ált-cum-va
altcândva = ált-când-va
alte = ál-te

Cuvinte care au ultima silabă "tar":

acreditar = a-cre-di-tár
adjudecatar = ad-ju-de-ca-tár
agheasmatar = a-gheas-ma-tár
agroalimentar = a-gro-a-li-men-tár
alfabetar = al-fa-be-tár
alimentar = a-li-men-tár
altar = al-tár
andosatar = an-do-sa-tár
antiparazitar = an-ti-pa-ra-zi-tár
antiparlamentar = an-ti-par-la-men-tár
antipublicitar = an-ti-pu-bli-ci-tár
antitotalitar = an-ti-to-ta-li-tár
antitrinitar = an-ti-tri-ni-tár
antiumanitar = an-ti-u-ma-ni-tár
antrepozitar = an-tre-po-zi-tár
argintar = ar-gin-tár
autoritar = a-u-to-ri-tár
avatar = a-va-tár
bancrutar = ban-cru-tár
bancrutar = banc-ru-tár (struct.)
boitar = boi-tár
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite