cantitativ despărțit în silabe; cum se desparte în silabe cantitativ

Despărțirea în silabe a cuvântului "cantitativ":

cantitativ = can  ti  ta  tív

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "cantitativ":

CANTITATÍV, -Ă, cantitativi, -e, adj. Privitor la cantitate, de cantitate. – Din fr. quantitatif.
CANTITATÍV, -Ă, cantitativi, -e, adj. Privitor la cantitate, de cantitate. – Fr. quantitatif.
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

cantinierelor = can-ti-ni-é-re-lor
cantinieri = can-ti-ni-éri
cantinierii = can-ti-ni-é-rii
cantinierilor = can-ti-ni-é-ri-lor
cantinierul = can-ti-ni-é-rul
cantinierului = can-ti-ni-é-ru-lui
cantinieră = can-ti-ni-é-ră
cantină = can-tí-nă
cantitate = can-ti-tá-te
cantitatea = can-ti-tá-tea
cantitativ = can-ti-ta-tív
cantitative = can-ti-ta-tí-ve
cantitativi = can-ti-ta-tívi
cantitativă = can-ti-ta-tí-vă
cantitometre = can-ti-to-mé-tre
cantitometrele = can-ti-to-mé-tre-le
cantitometrelor = can-ti-to-mé-tre-lor
cantitometric = can-ti-to-mé-tric
cantitometrice = can-ti-to-mé-tri-ce
cantitometrici = can-ti-to-mé-trici
cantitometrică = can-ti-to-mé-tri-că

Cuvinte care au ultima silabă "tiv":

aberativ = a-be-ra-tív
ablativ = a-bla-tív
abortiv = a-bor-tív
abreviativ = a-bre-vi-a-tív
abrogativ = a-bro-ga-tív
abstractiv = ab-strac-tív
accentuativ = ac-cen-tu-a-tív
achizitiv = a-chi-zi-tív
acreditiv = a-cre-di-tív
activ = ac-tív
acumulativ = a-cu-mu-la-tív
acuzativ = a-cu-za-tív
adaptativ = a-dap-ta-tív
adaptiv = a-dap-tív
adhortativ = ad-hor-ta-tív
aditiv = a-di-tív
adjectiv = ad-jec-tív
administrativ = ad-mi-nis-tra-tív
admirativ = ad-mi-ra-tív
admonitiv = ad-mo-ni-tív
adoptiv = a-dop-tív
» vezi toate cuvintele
0.000s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite