capacismului despărțit în silabe; cum se desparte în silabe capacismului

Despărțirea în silabe a cuvântului "capacismului":

capacismului = ca  pa  cís  mu  lui

Cuvinte Vecine:

capacele = ca-pá-ce-le
capacelor = ca-pá-ce-lor
capacimetre = ca-pa-ci-mé-tre
capacimetrele = ca-pa-ci-mé-tre-le
capacimetrelor = ca-pa-ci-mé-tre-lor
capacimetru = ca-pa-ci-mé-tru
capacimetrul = ca-pa-ci-mé-trul
capacimetrului = ca-pa-ci-mé-tru-lui
capacism = ca-pa-císm
capacismul = ca-pa-cís-mul
capacismului = ca-pa-cís-mu-lui
capacita = ca-pa-ci-tá
capacitai = ca-pa-ci-tái
capacitam = ca-pa-ci-tám
capacitare = ca-pa-ci-tá-re
capacitarea = ca-pa-ci-tá-rea
capacitară = ca-pa-ci-tá-ră
capacitarăm = ca-pa-ci-tá-răm
capacitarăţi = ca-pa-ci-tá-răţi
capacitase = ca-pa-ci-tá-se
capacitasem = ca-pa-ci-tá-sem

Cuvinte care au ultima silabă "lui":

baiului = bá-iu-lui
banatului = ba-ná-tu-lui
bănatului = bă-ná-tu-lui
biciului = bí-ciu-lui
bruftului = brúf-tu-lui (s.)
burlui = bur-lúi
cangurului = cán-gu-ru-lui
celui = cé-lui (pr/det.)
condominiului = con-do-mí-niu-lui
cornul-dracului = cór-nul-drá-cu-lui
creasta-cocoşului = creás-ta-co-có-şu-lui
crucea-pământului = crú-cea-pă-mấn-tu-lui
crucea-voinicului = crú-cea-voi-ní-cu-lui
dezvălui = dez-vắ-lui (v.prez.)
dintele-calului = dín-te-le-cá-lu-lui
dintele-dracului = dín-te-le-drá-cu-lui
doamna-codrului = doám-na-có-dru-lui
dumnealui = dum-nea-lúi
fierea-pamântului = fi-é-rea-pa-mấn-tu-lui
floarea-paştelui = floá-rea-Páş-te-lui
gura-leului = gú-ra-lé-u-lui
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite