congeneritatii despărțit în silabe; cum se desparte în silabe congeneritatii

Despărțirea în silabe a cuvântului "congeneritatii":

congenerităţii = con  ge  ne  ri  tắ  ţii

Cuvinte Vecine:

congeminaţia = con-ge-mi-ná-ţi-a
congeminaţie = con-ge-mi-ná-ţi-e
congeminaţiei = con-ge-mi-ná-ţi-ei
congeminaţii = con-ge-mi-ná-ţii
congener = con-ge-nér
congenere = con-ge-né-re
congeneri = con-ge-néri
congeneritate = con-ge-ne-ri-tá-te
congeneritatea = con-ge-ne-ri-tá-tea
congenerităţi = con-ge-ne-ri-tắţi
congenerităţii = con-ge-ne-ri-tắ-ţii
congeneră = con-ge-né-ră
congenial = con-ge-niál
congeniale = con-ge-niá-le
congeniali = con-ge-niáli
congenialitate = con-ge-nia-li-tá-te
congenialitatea = con-ge-nia-li-tá-tea
congenialităţi = con-ge-nia-li-tắţi
congenialităţii = con-ge-nia-li-tắ-ţii
congenială = con-ge-niá-lă
congenital = con-ge-ni-tál

Cuvinte care au ultima silabă "ţii":

aberaţii = a-be-rá-ţii
aliaţii = a-li-á-ţii
amiralităţii = a-mi-ra-li-tắ-ţii
băieţii = bă-ie-ţíi (v.perf.s.)
băieţii = bă-ié-ţii (s.)
biţii = bí-ţii
comiţii = có-mi-ţii (s.)
construcţii = con-strúc-ţii
contrainformaţii = con-tra-in-for-má-ţii
definiţii = de-fi-ní-ţii
dinţii = dín-ţii
donaţii = do-ná-ţii
graţii = grá-ţii
hidroamelioraţii = hi-dro-a-me-li-o-rá-ţii
implicaţii = im-pli-cá-ţii
informaţii = in-for-má-ţii
iţii = i-ţíi (v.perf.s.)
iţii = í-ţii (interj.)
lealităţii = le-a-li-tắ-ţii
lupul-bălţii = lú-pul-bắl-ţii
mândra-nopţii = mấn-dra-nóp-ţii
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite