cuvintelor-matca despărțit în silabe; cum se desparte în silabe cuvintelor-matca

Despărțirea în silabe a cuvântului "cuvintelor-matca":

cuvintelor-matcă = cu  vín  te  lor  mát  că

Cuvinte Vecine:

cuvinte = cu-vín-te
cuvinte-cheie = cu-vín-te-ché-ie
cuvinte-cheiele = cu-vín-te-ché-ie-le
cuvinte-cheielor = cu-vín-te-ché-ie-lor
cuvinte-matcă = cu-vín-te-mát-că
cuvinte-vedetă = cu-vín-te-ve-dé-tă
cuvintele = cu-vín-te-le
cuvintele-matcă = cu-vín-te-le-mát-că
cuvintele-vedetă = cu-vín-te-le-ve-dé-tă
cuvintelor = cu-vín-te-lor
cuvintelor-matcă = cu-vín-te-lor-mát-că
cuvintelor-vedetă = cu-vín-te-lor-ve-dé-tă
cuvină = cu-ví-nă
cuvinţel = cu-vin-ţél
cuvinţele = cu-vin-ţé-le
cuvinţelele = cu-vin-ţé-le-le
cuvinţelelor = cu-vin-ţé-le-lor
cuvinţelul = cu-vin-ţé-lul
cuvinţelului = cu-vin-ţé-lu-lui
cuvioase = cu-vi-oá-se
cuvioasă = cu-vi-oá-să

Cuvinte care au ultima silabă "":

abacă = a-bá-că
abdică = ab-di-cắ (v.perf.s.)
abdică = ab-dí-că (v.prez.)
abjudecă = ab-ju-de-cắ (v.perf.s.)
abjudecă = ab-jú-de-că (v.prez.)
abrudeancă = a-bru-deán-că
aburcă = a-bur-cắ (v.perf.s.)
aburcă = a-búr-că (v.prez.)
acetifică = a-ce-ti-fi-cắ (v.perf.s.)
acetifică = a-ce-tí-fi-că (v.prez.)
acidifică = a-ci-di-fi-cắ (v.perf.s.)
acidifică = a-ci-dí-fi-că (v.prez.)
acordică = a-cór-di-că
acrobatică = a-cro-bá-ti-că
acustică = a-cús-ti-că
acvaristică = ac-va-rís-ti-că
adamască = a-da-más-că
adâncă = a-dấn-că
adică = a-dí-că
adjudecă = ad-ju-de-cắ (v.perf.s.)
adjudecă = ad-jú-de-că (v.prez.)
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite