cuvintelor-vedeta despărțit în silabe; cum se desparte în silabe cuvintelor-vedeta

Despărțirea în silabe a cuvântului "cuvintelor-vedeta":

cuvintelor-vedetă = cu  vín  te  lor  ve  dé  tă

Cuvinte Vecine:

cuvinte-cheie = cu-vín-te-ché-ie
cuvinte-cheiele = cu-vín-te-ché-ie-le
cuvinte-cheielor = cu-vín-te-ché-ie-lor
cuvinte-matcă = cu-vín-te-mát-că
cuvinte-vedetă = cu-vín-te-ve-dé-tă
cuvintele = cu-vín-te-le
cuvintele-matcă = cu-vín-te-le-mát-că
cuvintele-vedetă = cu-vín-te-le-ve-dé-tă
cuvintelor = cu-vín-te-lor
cuvintelor-matcă = cu-vín-te-lor-mát-că
cuvintelor-vedetă = cu-vín-te-lor-ve-dé-tă
cuvină = cu-ví-nă
cuvinţel = cu-vin-ţél
cuvinţele = cu-vin-ţé-le
cuvinţelele = cu-vin-ţé-le-le
cuvinţelelor = cu-vin-ţé-le-lor
cuvinţelul = cu-vin-ţé-lul
cuvinţelului = cu-vin-ţé-lu-lui
cuvioase = cu-vi-oá-se
cuvioasă = cu-vi-oá-să
cuvios = cu-vi-ós

Cuvinte care au ultima silabă "":

aberantă = a-be-rán-tă
abilită = a-bi-li-tắ
ablactă = a-blac-tắ
absentă = ab-sen-tắ (v.perf.s.)
absentă = ab-sén-tă (adj.)
absolventă = ab-sol-vén-tă
abstinentă = ab-sti-nén-tă
abundentă = a-bun-dén-tă
acantă = a-cán-tă
acarinată = a-ca-ri-ná-tă
acceptă = ac-cep-tắ (v.perf.s.)
acceptă = ac-cép-tă (v.prez.)
acceptantă = ac-cep-tán-tă
accidentă = ac-ci-den-tắ
această = a-ceás-tă
achită = a-chi-tắ (v.perf.s.)
achită = a-chí-tă (v.prez.)
acidorezistentă = a-ci-do-re-zis-tén-tă
aclimată = a-cli-ma-tắ
acolită = a-co-lí-tă
acontă = a-con-tắ
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite