dintre despărțit în silabe; cum se desparte în silabe dintre

Despărțirea în silabe a cuvântului "dintre":

dintre = dín  tre

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "dintre":

DÍNTRE prep. 1. (Introduce un atribut care arată locul ocupat de cineva sau de ceva între două sau mai multe obiecte) Care se află între..., în mijlocul... Spațiul dintre pat și masă. ♦ (Introduce un complement care arată punctul de plecare) Din mijlocul... Iese luna dintre nori. 2. (Introduce un atribut care arată detașarea unui obiect din mijlocul mai multora de același fel) Printre, între, din. Dintre sute de elevi. 3. (Introduce un atribut exprimând o corelație sau o alternanță) Între. Raportul dintre parte și întreg. 4. (Introduce un atribut care indică răstimpul dintre două momente cunoscute) Situat între... Momentul dintre noapte și zi. 5. (Introduce un atribut care exprimă un raport de reciprocitate) Care există între... S-au întărit legăturile dintre ei. – De4 + între.
díntre prep.
DÍNTRE prep. 1. (Cu sens local; introduce un atribut care indică locul ocupat de cineva sau ceva între două sau mai multe obiecte) Care se află între..., în mijlocul... Casa dintre brazi. ▭ Bătătura de iarbă verde dintre căsuța care ne slujea de popotă și căsuța unde locuia comandantul. CAMIL PETRESCU, U. N. 6. ♦ (Introduce un complement care indică punctul de plecare) Din mijlocul... Ia lăsați-mi fata-n pace, să nu mi-o deocheți, striga de pe prispă Smaranda lui Ispas, înălțîndu-se dintre celelalte femei. VLAHUȚĂ, CL. 51. Dintre coceni se arată umbra omului. CARAGIALE, P. 40. Începea a se ivi soarele dintre nori după o ploaie îndelungată. CREANGĂ, A. 34. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. EMINESCU, O. I 206. ♦ (În legătură cu părțile corpului; introduce un complement indicînd locul) Între. O scuturătură puternică îl apucă dintre spete. CARAGIALE, O. I 289. 2. (Uneori cu sens partitiv; introduce un atribut care arată detașarea unui obiect din mijlocul mai multora de același fel) Printre, între, din. Dintre cei de la foc, Toader Ursu mai cu samă se temea de iarnă. SADOVEANU, N. P. 308. Care dintre cai a veni la jăratic să mănînce, acela are să te ducă la împărăție. CREANGĂ, P. 192. Dintre sute de catarge Care lasă malurile, Cîte oare le vor sparge Vînturile, valurile ? EMINESCU, O. IV 396. ♦ (Rar; însoțind un numeral, exprimă o alternativă) Din. Dintre două una: ori vorbești cu mine pe față, ori mă lași. SLAVICI, O. I 144. 3. (Introduce un atribut exprimînd o corelație sau o alternanță) Între... În lupta dintre mine ș-un om de valoare, triumful e al meu. VLAHUȚĂ, O. A. I 202. Dis­tanța socială dintre clasa privilegiată și popor dezvoltase în inima poporului o indiferență absolută în privirea boierimii. ALECSANDRI, O. P. 152.4. (Cu sens temporal; introduce un atribut care indică răstimpul între două momente cunoscute) Situat între. Vom dizolva consiliul comunal... în noaptea dintre 9 și 10 august. CAMIL PETRESCU, T. II 376. 5. (Introduce atributul care exprimă un raport de reci­procitate) Care există între... Să întărim și să strîngem legăturile dintre toți cei ce muncesc în uzină. CĂLUGĂRU, O. P. 98.
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

dinte = dín-te
dintele = dín-te-le
dintele-calului = dín-te-le-cá-lu-lui
dintele-caluluiul = dín-te-le-cá-lu-lu-iul
dintele-caluluiului = dín-te-le-cá-lu-lu-iu-lui
dintele-dracului = dín-te-le-drá-cu-lui
dintele-draculuiul = dín-te-le-drá-cu-lu-iul
dintele-draculuiului = dín-te-le-drá-cu-lu-iu-lui
dintelui = dín-te-lui
dintotdeauna = din-tot-dea-ú-na
dintre = dín-tre
dintru = dín-tru
dină = dí-nă
dinăuntru = di-nă-ún-tru
dinăuntrul = di-nă-ún-trul
dinţa = din-ţá
dinţai = din-ţái
dinţam = din-ţám
dinţar = din-ţár
dinţare = din-ţá-re
dinţarea = din-ţá-rea

Cuvinte care au ultima silabă "tre":

către = că-tre
conirostre = co-ni-rós-tre
dintre = dín-tre
ghetre = ghé-tre
intre = ín-tre
între = î́n-tre
lamelirostre = la-me-li-rós-tre
luntre = lún-tre
mitre = mí-tre
noastre = noás-tre
pietre = pié-tre
printre = prín-tre
ventre = vén-tre
vetre = vé-tre
vintre = vín-tre
voastre = voás-tre
zestre = zés-tre
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite