disentimentelor despărțit în silabe; cum se desparte în silabe disentimentelor

Despărțirea în silabe a cuvântului "disentimentelor":

disentimentelor = di  sen  ti  mén  te  lor

Cuvinte Vecine:

diseminărilor = di-se-mi-nắ-ri-lor
disensiune = di-sen-si-ú-ne
disensiunea = di-sen-si-ú-nea
disensiuni = di-sen-si-úni
disensiunii = di-sen-si-ú-nii
disensiunile = di-sen-si-ú-ni-le
disensiunilor = di-sen-si-ú-ni-lor
disentiment = di-sen-ti-mént
disentimente = di-sen-ti-mén-te
disentimentele = di-sen-ti-mén-te-le
disentimentelor = di-sen-ti-mén-te-lor
disentimentul = di-sen-ti-mén-tul
disentimentului = di-sen-ti-mén-tu-lui
disepal = di-se-pál
disepale = di-se-pá-le
disepali = di-se-páli
disepală = di-se-pá-lă
disepiment = di-se-pi-mént
disepimente = di-se-pi-mén-te
disepimentele = di-se-pi-mén-te-le
disepimentelor = di-se-pi-mén-te-lor

Cuvinte care au ultima silabă "lor":

agfacolor = ag-fa-co-lór
ambelor = ám-be-lor
beneficiarilor = be-ne-fi-ci-á-ri-lor
bicolor = bi-co-lór
cailor = cái-lor
căilor = cắ-i-lor
cambriolor = cam-bri-o-lór
cascadelor = cas-cá-de-lor
celor = cé-lor
color = co-lór
contratorpilor = con-tra-tor-pi-lór
controlor = con-tro-lór
coordonatelor = co-or-do-ná-te-lor
coralilor = co-rá-li-lor
cvadricolor = cva-dri-co-lór
derulor = de-ru-lór
doamnelor = doám-ne-lor
domnilor = dóm-ni-lor
emailor = e-mai-lór
folclor = folc-lór (struct.)
gasparcolor = gas-par-co-lór
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite