exemplului despărțit în silabe; cum se desparte în silabe exemplului

Despărțirea în silabe a cuvântului "exemplului":

exemplului =  xém  plu  lui

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "exemplului":

EXÉMPLU, exemple, s. n. 1. Ceea ce servește drept model, ceea ce servește pentru a ilustra ceva; persoană care, prin calitățile sale, poate servi drept model; pildă. ◊ Expr. A da (sau a fi) exemplu = a se purta astfel încât să trezească și în alții dorința de a-l imita, a constitui un model demn de urmat. A da de (sau ca) exemplu = a atrage atenția asupra unor persoane, a unor lucruri etc., pentru a îndemna pe alții să le imite. A urma exemplul (cuiva) sau a lua (pe cineva sau ceva) de (sau drept) exemplu = a imita (pe cineva sau ceva) 2. Caz sau fapt tipic care întrunește caracteristicile unei categorii întregi, citat pentru a lămuri, a sprijini o idee, o demonstrație. ◊ Loc. adv. De exemplu = de pildă, bunăoară. [Pr.: eg-zem-] – Din fr. éxemple, lat. exemplum.
EXÉMPLU s.n. 1. Acțiune care poate servi de model; pildă. ♦ Persoană care întrunește toate calitățile pentru a putea fi imitată; model. 2. Caz, fapt cu anumite caractere tipice, simptomatice care este citat pentru a lămuri, a sprijini o idee, o demonstrație etc. 3. Pedeapsă; întâmplare care poate servi ca învățătură de minte, ca pildă. [Pron. eg-zem-, pl. -le, -luri. / cf. lat. exemplum, fr. exemple].
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

exemplificând = e-xem-pli-fi-cấnd
exemplifică = e-xem-pli-fi-cắ (v.perf.s.)
exemplifică = e-xem-plí-fi-că (v.prez.)
exemplificăm = e-xem-pli-fi-cắm
exemplificări = e-xem-pli-fi-cắri
exemplificării = e-xem-pli-fi-cắ-rii
exemplificările = e-xem-pli-fi-cắ-ri-le
exemplificărilor = e-xem-pli-fi-cắ-ri-lor
exemplu = e-xém-plu
exemplul = e-xém-plul
exemplului = e-xém-plu-lui
exempt = e-xémpt
exempte = e-xémp-te
exemptă = e-xémp-tă
exempţi = e-xémpţi
exempţiune = e-xemp-ţiú-ne
exempţiunea = e-xemp-ţiú-nea
exempţiuni = e-xemp-ţi-úni
exempţiunii = e-xemp-ţiú-nii
exequatur = e-xe-quá-tur
exequaturul = e-xe-quá-tu-rul

Cuvinte care au ultima silabă "lui":

baiului = bá-iu-lui
banatului = ba-ná-tu-lui
bănatului = bă-ná-tu-lui
biciului = bí-ciu-lui
bruftului = brúf-tu-lui (s.)
burlui = bur-lúi
cangurului = cán-gu-ru-lui
celui = cé-lui (pr/det.)
condominiului = con-do-mí-niu-lui
cornul-dracului = cór-nul-drá-cu-lui
creasta-cocoşului = creás-ta-co-có-şu-lui
crucea-pământului = crú-cea-pă-mấn-tu-lui
crucea-voinicului = crú-cea-voi-ní-cu-lui
dezvălui = dez-vắ-lui (v.prez.)
dintele-calului = dín-te-le-cá-lu-lui
dintele-dracului = dín-te-le-drá-cu-lui
doamna-codrului = doám-na-có-dru-lui
dumnealui = dum-nea-lúi
fierea-pamântului = fi-é-rea-pa-mấn-tu-lui
floarea-paştelui = floá-rea-Páş-te-lui
gura-leului = gú-ra-lé-u-lui
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite