imediatitate despărțit în silabe; cum se desparte în silabe imediatitate

Despărțirea în silabe a cuvântului "imediatitate":

imediatitate =  me  dia  ti  tá  te

Cuvinte Vecine:

imbrohorii = im-bro-hó-rii
imbrohorilor = im-bro-hó-ri-lor
imbrohorul = im-bro-hó-rul
imbrohorului = im-bro-hó-ru-lui
imbălări = im-bă-lắri
imbălării = im-bă-lắ-rii
imeargă = i-meár-gă
imearsă = i-meár-să
imediat = i-me-di-át
imediate = i-me-di-á-te
imediatitate = i-me-dia-ti-tá-te
imediatitatea = i-me-dia-ti-tá-tea
imediatităţi = i-me-dia-ti-tắţi
imediatităţii = i-me-dia-ti-tắ-ţii
imediată = i-me-di-á-tă
imediaţi = i-me-di-áţi
imelman = i-mel-mán
imelmanul = i-mel-má-nul
imelmanului = i-mel-má-nu-lui
imemorabil = i-me-mo-rá-bil
imemorabile = i-me-mo-rá-bi-le

Cuvinte care au ultima silabă "te":

abate = a-bá-te
abilitate = a-bi-li-tá-te
abnormitate = ab-nor-mi-tá-te
absconsitate = ab-scon-si-tá-te
absoluitate = ab-so-lu-i-tá-te
absorbtivitate = ab-sor-bti-vi-tá-te
abstractivitate = ab-strac-ti-vi-tá-te
absurditate = ab-sur-di-tá-te
acante = a-cán-te
acarinate = a-ca-ri-ná-te
acceptabilitate = ac-cep-ta-bi-li-tá-te
accesibilitate = ac-ce-si-bi-li-tá-te
accidentalitate = ac-ci-den-ta-li-tá-te
accidente = ac-ci-dén-te
aceste = a-cés-te
achirofite = a-chi-ro-fí-te
aciditate = a-ci-di-tá-te
acidofite = a-ci-do-fí-te
acotiledonate = a-co-ti-le-do-ná-te
acraniate = a-cra-ni-á-te
acrofite = a-cro-fí-te
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite