imediatitatea despărțit în silabe; cum se desparte în silabe imediatitatea

Despărțirea în silabe a cuvântului "imediatitatea":

imediatitatea =  me  dia  ti  tá  tea

Cuvinte Vecine:

imbrohorilor = im-bro-hó-ri-lor
imbrohorul = im-bro-hó-rul
imbrohorului = im-bro-hó-ru-lui
imbălări = im-bă-lắri
imbălării = im-bă-lắ-rii
imeargă = i-meár-gă
imearsă = i-meár-să
imediat = i-me-di-át
imediate = i-me-di-á-te
imediatitate = i-me-dia-ti-tá-te
imediatitatea = i-me-dia-ti-tá-tea
imediatităţi = i-me-dia-ti-tắţi
imediatităţii = i-me-dia-ti-tắ-ţii
imediată = i-me-di-á-tă
imediaţi = i-me-di-áţi
imelman = i-mel-mán
imelmanul = i-mel-má-nul
imelmanului = i-mel-má-nu-lui
imemorabil = i-me-mo-rá-bil
imemorabile = i-me-mo-rá-bi-le
imemorabili = i-me-mo-rá-bili

Cuvinte care au ultima silabă "tea":

abilitatea = a-bi-li-tá-tea
activitatea = ac-ti-vi-tá-tea
antichitatea = an-ti-chi-tá-tea
autoritatea = a-u-to-ri-tá-tea
besactea = be-sac-teá
braniştea = brá-niş-tea
bretea = bre-teá
buftea = búf-tea
burtea = búr-tea
butea = bú-tea
calitatea = ca-li-tá-tea
cantitatea = can-ti-tá-tea
capabilitatea = ca-pa-bi-li-tá-tea
capacitatea = ca-pa-ci-tá-tea
cartea = cár-tea
cârtea = câr-teá
cherestea = che-res-teá
chiftea = chif-teá
clefetea = cle-fe-teá
comunitatea = co-mu-ni-tá-tea
cotea = co-teá
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite