inaptitudinilor despărțit în silabe; cum se desparte în silabe inaptitudinilor

Despărțirea în silabe a cuvântului "inaptitudinilor":

inaptitudinilor =  nap  ti  tú  di  ni  lor
inaptitudinilor = in  ap  ti  tú  di  ni  lor (după structură ?)

Cuvinte Vecine:

inaptitudine = i-nap-ti-tú-di-ne
inaptitudine = in-ap-ti-tú-di-ne (struct.)
inaptitudinea = i-nap-ti-tú-di-nea
inaptitudinea = in-ap-ti-tú-di-nea (struct.)
inaptitudini = i-nap-ti-tú-dini
inaptitudini = in-ap-ti-tú-dini (struct.)
inaptitudinii = i-nap-ti-tú-di-nii
inaptitudinii = in-ap-ti-tú-di-nii (struct.)
inaptitudinile = i-nap-ti-tú-di-ni-le
inaptitudinile = in-ap-ti-tú-di-ni-le (struct.)
inaptitudinilor = i-nap-ti-tú-di-ni-lor
inaptitudinilor = in-ap-ti-tú-di-ni-lor (struct.)
inaptă = i-náp-tă
inaptă = in-áp-tă (struct.)
inapţi = i-nápţi
inapţi = in-ápţi (struct.)
inar = i-nár
inari = i-nári
inarii = i-ná-rii
inarilor = i-ná-ri-lor
inariţa = i-ná-ri-ţa

Cuvinte care au ultima silabă "lor":

agfacolor = ag-fa-co-lór
ambelor = ám-be-lor
beneficiarilor = be-ne-fi-ci-á-ri-lor
bicolor = bi-co-lór
cailor = cái-lor
căilor = cắ-i-lor
cambriolor = cam-bri-o-lór
cascadelor = cas-cá-de-lor
celor = cé-lor
color = co-lór
contratorpilor = con-tra-tor-pi-lór
controlor = con-tro-lór
coordonatelor = co-or-do-ná-te-lor
coralilor = co-rá-li-lor
cvadricolor = cva-dri-co-lór
derulor = de-ru-lór
doamnelor = doám-ne-lor
domnilor = dóm-ni-lor
emailor = e-mai-lór
folclor = folc-lór (struct.)
gasparcolor = gas-par-co-lór
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite