interuniversitara despărțit în silabe; cum se desparte în silabe interuniversitara

Despărțirea în silabe a cuvântului "interuniversitara":

interuniversitară = in  te  ru  ni  ver  si  tá  ră

Cuvinte Vecine:

intertropicală = in-ter-tro-pi-cá-lă
interul = ín-te-rul
interului = ín-te-ru-lui
interuman = in-te-ru-mán
interumane = in-te-ru-má-ne
interumani = in-te-ru-máni
interumană = in-te-ru-má-nă
interuniversitar = in-te-ru-ni-ver-si-tár
interuniversitare = in-te-ru-ni-ver-si-tá-re
interuniversitari = in-te-ru-ni-ver-si-tári
interuniversitară = in-te-ru-ni-ver-si-tá-ră
interurban = in-te-rur-bán
interurban = in-ter-ur-bán (struct.)
interurbane = in-te-rur-bá-ne
interurbane = in-ter-ur-bá-ne (struct.)
interurbani = in-te-rur-báni
interurbani = in-ter-ur-báni (struct.)
interurbană = in-te-rur-bá-nă
interurbană = in-ter-ur-bá-nă (struct.)
interval = in-ter-vál
intervale = in-ter-vá-le

Cuvinte care au ultima silabă "":

abhoră = ab-ho-rắ
abjură = ab-ju-rắ (v.perf.s.)
abjură = ab-jú-ră (v.prez.)
acapară = a-ca-pa-rắ
acceleră = ac-ce-le-rắ
aceră = á-ce-ră
acetilură = a-ce-ti-lú-ră
acipensericultură = a-ci-pen-se-ri-cul-tú-ră
aciră = a-ci-rắ (v.perf.s.)
aciră = a-cí-ră (v.prez.)
acritură = a-cri-tú-ră
acroteră = a-cro-té-ră
acţionară = ac-ţi-o-ná-ră
acultură = a-cul-tu-rắ
acupresură = a-cu-pre-sú-ră
acupunctură = a-cu-punc-tú-ră
acvacultură = ac-va-cul-tú-ră
acvicultură = ac-vi-cul-tú-ră
adâncitură = a-dân-ci-tú-ră
aderă = a-de-rắ (v.perf.s.)
aderă = a-dé-ră (v.prez.)
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite