pragmatizeze despărțit în silabe; cum se desparte în silabe pragmatizeze

Despărțirea în silabe a cuvântului "pragmatizeze":

pragmatizeze = prag  ma  ti  zé  ze

Cuvinte Vecine:

pragmatizaserăţi = prag-ma-ti-zá-se-răţi
pragmatizaseşi = prag-ma-ti-zá-seşi
pragmatizat = prag-ma-ti-zát
pragmatizate = prag-ma-ti-zá-te
pragmatizată = prag-ma-ti-zá-tă
pragmatizau = prag-ma-ti-záu
pragmatizaşi = prag-ma-ti-záşi
pragmatizaţi = prag-ma-ti-záţi
pragmatizează = prag-ma-ti-zeá-ză
pragmatizez = prag-ma-ti-zéz
pragmatizeze = prag-ma-ti-zé-ze
pragmatizezi = prag-ma-ti-zézi
pragmatizând = prag-ma-ti-zấnd
pragmatiză = prag-ma-ti-zắ
pragmatizăm = prag-ma-ti-zắm
pragmatişti = prag-ma-tíşti
pragmatiştii = prag-ma-tíş-tii
pragmatiştilor = prag-ma-tíş-ti-lor
pragul = prá-gul
pragului = prá-gu-lui
praguri = prá-guri

Cuvinte care au ultima silabă "ze":

adenoviroze = a-de-no-vi-ró-ze
amidaze = a-mi-dá-ze
aplauze = a-plá-u-ze
buze = bú-ze
coacăze = coá-că-ze
coccidioze = coc-ci-di-ó-ze
colagenoze = co-la-ge-nó-ze
dehidrogenaze = de-hi-dro-ge-ná-ze
devize = de-ví-ze
doze = dó-ze
exegeze = e-xe-gé-ze
frunze = frún-ze
gaize = gái-ze
gogleze = go-glé-ze
kamikaze = ka-mi-ká-ze
leishmanioze = leis-hma-ni-ó-ze
liaze = li-á-ze
lipaze = li-pá-ze
marchize = mar-chí-ze
muze = mú-ze
nucleaze = nu-cle-á-ze
» vezi toate cuvintele
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite