precompetitional despărțit în silabe; cum se desparte în silabe precompetitional

Despărțirea în silabe a cuvântului "precompetitional":

precompetiţional = pre  com  pe  ti  ţio  nál

Cuvinte Vecine:

precombustiile = pre-com-bús-ti-i-le
precombustiilor = pre-com-bús-ti-i-lor
precome = pre-có-me
precomei = pre-có-mei
precomele = pre-có-me-le
precomelor = pre-có-me-lor
precomenzi = pre-co-ménzi
precomenzii = pre-co-mén-zii
precomenzile = pre-co-mén-zi-le
precomenzilor = pre-co-mén-zi-lor
precompetiţional = pre-com-pe-ti-ţio-nál
precompetiţionale = pre-com-pe-ti-ţio-ná-le
precompetiţionali = pre-com-pe-ti-ţio-náli
precompetiţională = pre-com-pe-ti-ţio-ná-lă
precompilatoare = pre-com-pi-la-toá-re
precompilatoarele = pre-com-pi-la-toá-re-le
precompilatoarelor = pre-com-pi-la-toá-re-lor
precompilator = pre-com-pi-la-tór
precompilatorul = pre-com-pi-la-tó-rul
precompilatorului = pre-com-pi-la-tó-ru-lui
precomprim = pre-com-prím

Cuvinte care au ultima silabă "nal":

abdominal = ab-do-mi-nál
adaptaţional = a-dap-ta-ţio-nál
adimensional = a-di-men-sio-nál
adiţional = a-di-ţi-o-nál
adnominal = ad-no-mi-nál
agonal = a-go-nál
altitudinal = al-ti-tu-di-nál
amonal = a-mo-nál
anaclinal = a-na-cli-nál
anal = a-nál
anticiclonal = an-ti-ci-clo-nál
anticlinal = an-ti-cli-nál
anticoncepţional = an-ti-con-cep-ţi-o-nál
anticonstituţional = an-ti-con-sti-tu-ţio-nál
antigravitaţional = an-ti-gra-vi-ta-ţio-nál
antinaţional = an-ti-na-ţi-o-nál
antiraţional = an-ti-ra-ţio-nál
apoziţional = a-po-zi-ţio-nál
aptitudinal = ap-ti-tu-di-nál
arenal = a-re-nál
arsenal = ar-se-nál
» vezi toate cuvintele
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite