refilarea despărțit în silabe; cum se desparte în silabe refilarea

Despărțirea în silabe a cuvântului "refilarea":

refilarea = re  fi  lá  rea

Cuvinte Vecine:

refierseseră = re-fier-sé-se-ră
refierseserăm = re-fier-sé-se-răm
refierseserăţi = re-fier-sé-se-răţi
refierseseşi = re-fier-sé-seşi
refierseşi = re-fier-séşi
refiert = re-fi-ért
refierte = re-fi-ér-te
refiertă = re-fi-ér-tă
refierţi = re-fi-érţi
refilare = re-fi-lá-re
refilarea = re-fi-lá-rea
refilări = re-fi-lắri
refilării = re-fi-lắ-rii
refinanţa = re-fi-nan-ţá
refinanţai = re-fi-nan-ţái
refinanţam = re-fi-nan-ţám
refinanţare = re-fi-nan-ţá-re
refinanţarea = re-fi-nan-ţá-rea
refinanţară = re-fi-nan-ţá-ră
refinanţarăm = re-fi-nan-ţá-răm
refinanţarăţi = re-fi-nan-ţá-răţi

Cuvinte care au ultima silabă "rea":

abrevierea = a-bre-vi-é-rea
adaptarea = a-dap-tá-rea
adăugarea = a-dă-u-gá-rea
administrarea = ad-mi-nis-trá-rea
aiurea = a-iú-rea
alăturarea = a-lă-tu-rá-rea
alăturea = a-lắ-tu-rea
alocurea = a-ló-cu-rea
altminterea = al-tmín-te-rea
altminterea = alt-mín-te-rea (struct.)
apărea = a-pă-reá
aşijderea = a-şíj-de-rea
atingerea = a-tín-ge-rea
băgarea = bă-gá-rea
brumărea = bru-mă-reá
bucherea = bu-che-reá
cărarea = că-rá-rea
cercetarea = cer-ce-tá-rea
cingătoarea = cin-gă-toá-rea
citarea = ci-ta-reá (s.)
citarea = ci-tá-rea (s.)
» vezi toate cuvintele
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite