sistemicitatii despărțit în silabe; cum se desparte în silabe sistemicitatii

Despărțirea în silabe a cuvântului "sistemicitatii":

sistemicităţii = sis  te  mi  ci  tắ  ţii

Cuvinte Vecine:

sistematizărilor = sis-te-ma-ti-zắ-ri-lor
sisteme = sis-té-me
sistemele = sis-té-me-le
sistemelor = sis-té-me-lor
sistemic = sis-té-mic
sistemice = sis-té-mi-ce
sistemici = sis-té-mici
sistemicitate = sis-te-mi-ci-tá-te
sistemicitatea = sis-te-mi-ci-tá-tea
sistemicităţi = sis-te-mi-ci-tắţi
sistemicităţii = sis-te-mi-ci-tắ-ţii
sistemică = sis-té-mi-că
sistemul = sis-té-mul
sistemului = sis-té-mu-lui
sistez = sis-téz
sisteze = sis-té-ze
sistezi = sis-tézi
sistil = sis-tíl
sistilul = sis-tí-lul
sistilului = sis-tí-lu-lui
sistola = sís-to-la

Cuvinte care au ultima silabă "ţii":

aberaţii = a-be-rá-ţii
aliaţii = a-li-á-ţii
amiralităţii = a-mi-ra-li-tắ-ţii
băieţii = bă-ie-ţíi (v.perf.s.)
băieţii = bă-ié-ţii (s.)
biţii = bí-ţii
comiţii = có-mi-ţii (s.)
construcţii = con-strúc-ţii
contrainformaţii = con-tra-in-for-má-ţii
definiţii = de-fi-ní-ţii
dinţii = dín-ţii
donaţii = do-ná-ţii
graţii = grá-ţii
hidroamelioraţii = hi-dro-a-me-li-o-rá-ţii
implicaţii = im-pli-cá-ţii
informaţii = in-for-má-ţii
iţii = i-ţíi (v.perf.s.)
iţii = í-ţii (interj.)
lealităţii = le-a-li-tắ-ţii
lupul-bălţii = lú-pul-bắl-ţii
mândra-nopţii = mấn-dra-nóp-ţii
» vezi toate cuvintele
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite