spontaneiste despărțit în silabe; cum se desparte în silabe spontaneiste

Despărțirea în silabe a cuvântului "spontaneiste":

spontaneiste = spon  ta  ne  ís  te

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "spontaneiste":

SPONTANEÍST, -Ă adj. Referitor la spontaneism, propriu spontaneismului. [< fr. spontanéiste].
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

sponsorizărilor = spon-so-ri-zắ-ri-lor
sponsorul = spón-so-rul
sponsorului = spón-so-ru-lui
spontan = spon-tán
spontane = spon-tá-ne
spontaneism = spon-ta-ne-ísm
spontaneismul = spon-ta-ne-ís-mul
spontaneismului = spon-ta-ne-ís-mu-lui
spontaneist = spon-ta-ne-íst
spontaneista = spon-ta-ne-ís-ta
spontaneiste = spon-ta-ne-ís-te
spontaneistei = spon-ta-ne-ís-tei
spontaneistele = spon-ta-ne-ís-te-le
spontaneistelor = spon-ta-ne-ís-te-lor
spontaneistul = spon-ta-ne-ís-tul
spontaneistului = spon-ta-ne-ís-tu-lui
spontaneistă = spon-ta-ne-ís-tă
spontaneitate = spon-ta-ne-i-tá-te
spontaneitatea = spon-ta-ne-i-tá-tea
spontaneităţi = spon-ta-ne-i-tắţi
spontaneităţii = spon-ta-ne-i-tắ-ţii

Cuvinte care au ultima silabă "te":

abate = a-bá-te
abilitate = a-bi-li-tá-te
abnormitate = ab-nor-mi-tá-te
absconsitate = ab-scon-si-tá-te
absoluitate = ab-so-lu-i-tá-te
absorbtivitate = ab-sor-bti-vi-tá-te
abstractivitate = ab-strac-ti-vi-tá-te
absurditate = ab-sur-di-tá-te
acante = a-cán-te
acarinate = a-ca-ri-ná-te
acceptabilitate = ac-cep-ta-bi-li-tá-te
accesibilitate = ac-ce-si-bi-li-tá-te
accidentalitate = ac-ci-den-ta-li-tá-te
accidente = ac-ci-dén-te
aceste = a-cés-te
achirofite = a-chi-ro-fí-te
aciditate = a-ci-di-tá-te
acidofite = a-ci-do-fí-te
acotiledonate = a-co-ti-le-do-ná-te
acraniate = a-cra-ni-á-te
acrofite = a-cro-fí-te
» vezi toate cuvintele
0.002s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite