subliminar despărțit în silabe; cum se desparte în silabe subliminar

Despărțirea în silabe a cuvântului "subliminar":

subliminar = su  bli  mi  nár

Cuvinte Vecine:

sublime = su-blí-me
sublimează = su-bli-meá-ză
sublimez = su-bli-méz
sublimeze = su-bli-mé-ze
sublimezi = su-bli-mézi
sublimi = su-blími
subliminal = su-bli-mi-nál
subliminale = su-bli-mi-ná-le
subliminali = su-bli-mi-náli
subliminală = su-bli-mi-ná-lă
subliminar = su-bli-mi-nár
subliminare = su-bli-mi-ná-re
subliminari = su-bli-mi-nári
subliminară = su-bli-mi-ná-ră
sublimitate = su-bli-mi-tá-te
sublimitatea = su-bli-mi-tá-tea
sublimităţi = su-bli-mi-tắţi
sublimităţii = su-bli-mi-tắ-ţii
sublimităţile = su-bli-mi-tắ-ţi-le
sublimităţilor = su-bli-mi-tắ-ţi-lor
sublimul = su-blí-mul

Cuvinte care au ultima silabă "nar":

acţionar = ac-ţi-o-nár
albinar = al-bi-nár
alunar = a-lu-nár
aluvionar = a-lu-vi-o-nár
amnar = am-nár
antifonar = an-ti-fo-nár
antirevoluţionar = an-ti-re-vo-lu-ţio-nár
arenar = a-re-nár
arhimilionar = ar-hi-mi-li-o-nár
autogestionar = a-u-to-ges-tio-nár
băjenar = bă-je-nár
balenar = ba-le-nár
băsnar = băs-nár
batalionar = ba-ta-lio-nár
bicentenar = bi-cen-te-nár
bilunar = bi-lu-nár
bimilenar = bi-mi-le-nár
binar = bi-nár
blănar = blă-nár
bostănar = bos-tă-nár
brăcinar = bră-ci-nár
» vezi toate cuvintele
0.002s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite